Půdorys lodžie s vyznačením kamer

Bidýlka- AXIS 2011M (1)
Přede dveřmi – AXIS 2011M (2) – kamera v r. 2017 přemístěna ke stěně přede dveřmi
Hnízdo – AXIS 207MW
Hnízdo (detail) – AXIS M2014-E – kamera v r. 2017 přemístěna na zábradlí k rorýsovníku
Před hnízdem – AXIS 216MFD
Zábradlí – bidýlka – AXIS M1114
Lodžie – AXIS M1014 – kamera v r. 2017 přemístěna na skříňku u dveří

pozn. Zákres odpovídá situaci 2014-2016. Část kamer po rekonstrukci lodžie 2016-2017 přemístěna.
Stávající rozmístění kamer najdete na aktualizované e-Map(ě).