Poštolka krásně literární

ADAMS, Richard. Daleká cesta za domovem. Praha: Mladá fronta, 1986.

BEZRUČ, Petr. Lolo a druhové. V Brně: Pokorný, 1938.

BORKOVEC, Petr. Poštolka nasedá na vrchol borovice… [online]. Dostupné z https://www.lyrikline.org/de/gedichte/postolka-naseda-na-vrsek-borovice-1498

BORKOVEC, Petr. Poznámka o houbách. In: Listy, 5, 2006. [online]. Dostupné z http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=065&clanek=050615

CARROLL, Lewis a Lewis CARROLL. Alenčina dobrodružství v kraji divů a za zrcadlem. Ilustroval Ladislav VLNA, přeložil Jiří ŽÁK. Praha: XYZ, 2017, 252 s. ISBN 978-80-7505-416-6.

Dann, Colin. The Animals of Farthing Wood. 2nd Print. London: Pan Books, 1981. 302 s. Piccolo. ISBN 0-330-26187-8.

HEISLER, Jindřich. Jen poštolky chčí klidně na desatero. In: HEISLER, Jindřich, Zuzana JÜRGENS, Věra LINHARTOVÁ a František ŠMEJKAL. Z kasemat spánku. Praha: Torst, 1999. ISBN 80-7215-100-2.

HINES, Barry. Poštolka pro pacholka. Praha: Mladá fronta, 1989. Edice 13. ISBN 80-204-0012-5.

HOLAN, Vladimír. Tvé dětství. In: HOLAN, Vladimír, Vladimír JUSTL a Pavel CHALUPA. Propast propasti. 2., rev. vyd. Praha: Paseka, 2001. Spisy Vladimíra Holana. ISBN 80-7185-378-X.

HOPKINS, Gerard Manley. Poštolka. In: HOPKINS, Gerard Manley a Jan ŠULC. Zánik Eurydiky. Praha: Torst, 1995.

HOUSER, Pavel. Poštovní poštolka. In: HOUSER, Pavel a Mario MATOUŠ. Černobílá cesta: šachové povídky a studie. Praha: Pražská šachová společnost, 2014. ISBN 978-80.

KLESTIL, Ondřej. Poštolčí blues. [online]. Dostupné z http://www.turdusmerula.cz/kos.php?id=351

KROLMUS, Václav. Postolka, lidsky poštolka. In: Staročeské powěsti, zpěwy, hry, obyčege, slawnosti a nápěwy ohledem na bágeslowj Česko-slowanské, gež sebral W.S. Sumlork, sešitek prwnj; W Praze , 1845. Tiskem Karla Vetterla, w žitnobranské ulici č. 525-2

MESSIAEN, Olivier. Saint François d’Assise ( opéra commandé par Rolf Liebermann en 1975 pour l’Opéra de Paris Opéra en 3 actes et 8 tableaux) [1975-83 > Paris, 28 novembre 1983]

MIKULÁŠEK, Oldřich. Mé ptactvo. In: MIKULÁŠEK, Oldřich, Karel DEMEL a Miloš POHORSKÝ. Sólo pro jeden dech: výbor z poezie. Praha: Československý spisovatel, 1988. Klub přátel poezie. Výběrová řada.

MRŠTÍK, Alois a Vilém MRŠTÍK. Březen/Setí. In: MRŠTÍK, Alois a Vilém MRŠTÍK. Rok na vsi: Kronika moravské dědiny. Sv. 2, Jaro a léto. 7. vyd., 3., krit. vyd. Praha: Vyšehrad, 1950. Dostupné také z https://cs.wikisource.org/wiki/Rok_na_vsi/B%C5%99ezen/Set%C3%AD

MRŠTÍK, Alois a Vilém MRŠTÍK. Květen/Na čekané. In: MRŠTÍK, Alois a Vilém MRŠTÍK. Rok na vsi: Kronika moravské dědiny. Sv. 2, Jaro a léto. 7. vyd., 3., krit. vyd. Praha: Vyšehrad, 1950. Dostupné také z https://cs.wikisource.org/wiki/Rok_na_vsi/Kv%C4%9Bten/Na_%C4%8Dekan%C3%A9

NĚMCOVÁ, Božena. Pohádka o perníkové chaloupce. In: Národní báchorky a pověsti, Svazek 1, Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1956.

NEPIL. František. Sýkorky a poštolka. In: NEPIL, František. Dobré a ještě lepší jitro. 2. vyd. (1. vyd. v SNTL). Praha: SNTL, 1990. Klub 89. ISBN 80-03-00283-4.

PICEK, VáclavJaromír. Svatba na Krásné Hoře. In: Časopis Českého Musea, Svazek 9., 1835, str. 131 – 136.

REINER, Martin.  Často bývám divný... In. REINER, Martin. Pohled z kavárny v Bath. Brno: Větrné mlýny, 2007. ISBN 978-80-86907-37-6.

RUIZ ECHAURI, Anna. La ventana de los cernícalos. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial España. 2022. ISBN 978-84-253-6094-7

SHAKESPEARE, William. Večer tříkrálový [online]. Přel. Josef Václav SLÁDEK. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2013 [cit. 2018-11-07]. Dostupné z:  http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/88/41/57/vecer_trikralovy.pdf

SKÁCEL, Jan. Druhá báseň o Brně. In: SKÁCEL, Jan. Smuténka. Praha: Československý spisovatel, 1965. Klub přátel poezie. Výběrová řada.

STARÝ, Karel. Myšilovka. In: STARÝ, Karel. Zábavy přírodopisné: k prospěchu mládeže českoslovanské. Praha: Světozor, 1877.

SVĚRÁK, Zdeněk, UHLÍŘ, Jaroslav. Mateřinky. In: SVĚRÁK, Zdeněk, UHLÍŘ, Jaroslav. Jupí. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 802719380X, 9788027193806.

ŠIKTANC, Karel. 9 (Teď trochu cizí…). In: ŠIKTANC, Karel. Na Knížecí: (pražská preludia). Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2658-1. Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/39/43/72/na_knizeci.pdf

ŠTÍPLOVÁ, Ljuba. Šla poštolka do školky. In: Veselé básničky: Škvrňata. Praha: Panorama, 1982.

ŠRUT, Pavel.  P.S. In: Brožované básně. Praha: Torst, 2000. Poezie. ISBN 80-7215-106-1.

TOPOL, Josef. A co zbude po nás? In: TOPOL, Josef. Básně. Praha:Torst, 1997.

VANČURA, Vladislav. Marketa Lazarová. 5. vyd. [V Praze]: Družstevní práce, 1946. Dílo Vladislava Vančury.

VOLF, Pavel. Poštolky. In: VOLF, Pavel. Život v lese. Praha: Ottovo nakladatelství, 2014.

ŽÁK, Jiří. Pidlovousi. In: CARROLL, Lewis a Lewis CARROLL. Alenčina dobrodružství v kraji divů a za zrcadlem. Ilustroval Ladislav VLNA, přeložil Jiří ŽÁK. Praha: XYZ, 2017, 252 s. ISBN 978-80-7505-416-6.

???. Mláďata poštolky…

 

Aktualizováno: 05/03/2024 22:03