2014

2013 předchozí rok ↔ následující rok 2015

 • 2014/01/01 – poštolka zaplašena z bidýlka při otevření žaluzií
 • 2014/02/03 – 2014/02/28 – poštolky pobývají v lodžii (první návštěvy hnízda, myšové, páření a vůbec)
 • 2014/03/19 – poštolky se vracejí do lodžie
 • 2014/03/28 – drzí holubi snesli v poštolčím hnízdě dvé vajec; společnými silami vyhnáni; objevuje se rovněž cizí poštolka, se kterou je nutno se rázně vypořádat
 • 2014/03/29 – samička se převážně zdržuje v lodžii; v přítomnosti samička pobývá na hnízdě nebo ho vyzývá k páření na skříňce či zábradlí
 • 2014/04/03 – samečka s myšem honí dvé samiček (17:33)
 • 2014/04/07 – cizí poštolčí pár hledá místo k zahnízdění na protilehlé straně domu, přičemž se zdržuje na okně kuchyně a pracovny
 • 2014/04/08 – samička si začíná schovávat myše u truhlíků (sameček již několik dní předtím se opakovaně snaží udávat přebytky); sameček v samiččiných skrýších nalezené myše požírá; samička si poté, co ve vlastní špajzce nic nenajde, odlétá pro myše do samečkovy skrýše (? je někde poblíž, neb se vzápětí vrací se svačinkou)
 • 2014/04/09 – první vejce (8:31)
 • 2014/04/11 – druhé vejce (12:04)
 • 2014/04/14 – třetí vejce (11:16?; 11:22 poprvé na záběru kamery)
 • 2014/04/15 – samička zahání strašením (křikem a ježením se) cizí samičku, která přistála na dřevěném bidýlku (9:26), sameček jí přilétá na pomoc a hrdinně uléhá na vejce, aby je chránil a schrupnul si; večer se objevují další dva vetřelci: první honí samečka s myšem (19:02), druhý (sameček) si opatrně prohlíží hnízdo a zkoumá vejce (19:26-19:29)
 • 2014/04/16 – čtvrté vejce (9:30)
 • 2014/04/17 – cizí sameček je nejprve sražen samečkem vracejícím se s myšem ze zábradlí (7:42), poté se vrací a zahání ho samička (7:46)
 • 2014/04/18 – páté vejce (9:59); samička zahajuje řádné sezení na vejcích; cizí sameček se pravidelně vrací okukovat lodžii a samičku na vejcích; zahnán ze zábradlí samečkem domácím (11:27); cizí sameček krade myš ze skrýše pod štokrdletem (14:45 – 14:52); opět cizí sameček – samička ho drží v šachu do příletu samečka (15:31-15:39/50); sameček cizí šmejdí a otravuje celý večer (19:15 – 20:24) – samička ho musí osobně zahnat, když chce za ní vlézt do hnízda (19:21)
 • 2014/04/20 – samička se samečkem zahánějí společnými silami cizí zvědavou samičku (7:56); zahnán cizinec pronásledující samečka s myšem (8:28); sameček nechává samičce myše na hnízdě u zobáčku (11:29), samička pro něj hledá lepší umístění v koutech hnízda (11:29), poté se věnuje snesení šestého vejce (11:35-11:44), myše si odnáší ke konzumaci až po řádném odpočinku (12:23)
 • 2014/04/25 – sameček se pere s cizí samičkou na zábradlí (8:24), poté kryje vejce a samička ještě vytrvale se vracející cizinku zahání (do 8:35)
 • 2014/05/04 – (8:33) sameček se po přistání s myšem na zábradlí musí prát s cizí samičkou, která slétá ze střechy, domácí samička vylétá podporovat samečka, ale jak to dopadlo s myšem není jisté – zdá se, že si ho ta cizí fuchtle odnesl; (11:48) samička zahání cizího samečka, který drze slétl před hnízdo; večer k nelibosti domácích přilétá třetí poštolka (20:23), která nejprve poskakuje po kameře namířené na dřevěná bidýlka, takže ji rozhodí, a poté se přemístí na plasťák, kde si jí dál už nikdo nevšímá
 • 2014/05/09 – opakované vyhánění cizince
 • 2014/05/14 – samička zůstavá s myšem předaným samečkem sedět na vejcích (13:37) a po několika minutách si ho pouze přemisťuje do jednoho z koutů hnízda (že by už se ozývala poštolčata?); zahnání cizí samičky (14:14); vylíhlo se první poštolče (18:04 vyhozena skořápka); sameček ho přichází obdivovat a vytahuje ho zpod samičky, zřejmě aby si ho lépe prohlédl (18:25); 18:27 sameček prohledává samiččiny spižní skrýše, odnáší myše ráno odloženého v koutě hnízda (19:30) a vzápětí ho (?) opět samičce přináčí a střídá ji v sezení (19:31)
 • 2014/05/15 – ráno, když samička odkládá myše doneseného samečkem do kouta hnízda, na kameře čtyři poštolčata (06:29), krmena 7:06; sameček přináší samičce myše v době krmení a pak společně krmí počtolčata (09:58 – 10:02); sameček obhospodařuje spižní skrýše (systematicky je prohledává, odnáší myše a opět je přináší a ukrývá vykuchané bez hlaviček); zahánění cizí samičky (12:34)
 • 2014/05/16 – sameček krmí samičku na hnízdě (5:58), ta pak krmí poštolčata; vylíhlo se páté poštolče – vyhazování skořápek (6:26, 6:43); poprvé v záběru kamery při krmení 8:57, když sameček opět krmí společně se samičkou; sameček opakovaně krmí spolu se samičkou (17:19)
 • 2014/05/17 – sameček krmí spolu se samičkou. 15:28 + sameček krmí otesánky pod samičkou zatímco samička je zahřívá a jen jeho činnost pozoruje; situace se opakuje 16:06, kdy se následně 16:14 krmení ujímá samička
 • 2014/05/18 – při krmení se objevuje prázdná skořápka šesté poštolče (07:17); sameček opět krmí pod i se samičkou; samička na konci jednoho z večerních krmení přenáší před zasednutím na vršek klubka poštolčat nejmenší poštolče (18:33)
 • 2014/05/19 – samička ponechává poštolčata na několik minut samotná (14:22, vrací se mokrá po koupeli (14:31); přes den opět emancipace samečka v krmení; po krmení 19:41 se samička letí na čtvrt hodiny prolétnout
 • 2014/05/22 – samička zahřívá poštolčata už jen v noci
 • 2014/05/24 – samička přes den kryje dle potřeby poštolčata před nepřízní počasí
 • 2014/05/25 – samička přespává na bidýlku
 • 2014/05/26 – jedno z poštolčat polyká vcelku myše doneseného samečkem (9:58)
 • 2014/05/27 – poštolčí pár ze druhé strany ulice zahnízdil v horní polici spíže bytu o patro níže, kde chybí mřížka kryjící ventilační otvor
 • 2014/05/28 – první poštolče je sto spořádat samo část myše aniž by ho spolklo vcelu (myš donesen a odložen pouze částečně naporcovaný samečkem 15:59); samička i sameček ovšem jinak pečlivě krmí
 • 2014/05/31 – první dvě poštolčata dokážou vyskočit do truhlíku (9:31) odpoledne se první poštolče dostává do bedýnky před hnízdem (16:06)
 • 2014/06/03 – sameček dosud krmí poštolčata, pokud si některé nevezme samo přineseného myše (7:10 krmí nejmenší poštolče, k němuž se přidává největší); první poštolče se odvažuje před bedýnku a vyhlíží do ulice (13:27)
 • 2014/06/05 – první dvě poštolčata odvážně pronikla oaž do protilehlého kouta u dveří lodžie (10:20)
 • 2014/06/06 – první poštolče vyskakuje s dopomocí křídel na špalek u dveří (7:04)
 • 2014/06/08 – první poštolče vyskakuje ze špalku u dveří na štokrdle a bez větších problémů z něj seskakuje (6:34)
 • 2014/06/09 – první poštolče v květináči (07:00), poté na nejnižší polici molgeru u dveří (7:06); v koši na skříňce (7:17)
 • 2014/06/10 – i když se už všechna poštolčata krmí donesenými hraboši sama, občas se je samička ještě snaží spořádaně nakrmit (20:10)
 • 2014/06/12 – ráno 4 poštolčata na okenním parapetu; večer první poštolče přelétá ze skříňky na zábradlí (18:34)
 • 2014/06/13 – tři poštolčata si našla odpočivadlo v košíku ve druhém patře polic u dveří (11:30)
 • 2014/06/14 – po usilovném treninku létání proti oknu se druhé poštolče odvažuje na zábradlí, kde již jedno poštolče sedí a pozoruje svět (7:05; dvě poštolčata bez problémů přelétávají ze skříňky do čtvrtého patra polic na protější straně dveří, jedno do posledního patra pátého (7:10-7:15); cizinec plaší poštolče ze zábradlí (15:23); všech 6 poštolčat na skříňce a parapetu okna (16:55)
 • 2014/06/15 – první poštolče odstartovalo ze zábradlí do ulice (6:05);ostatní bezproblémů zvládají přelety podél lodžie na úrovni zábradlí; první poštolče na bidýlku (8:45); večer stále jen pět poštolčat
 • 2014/06/16 – ráno napočítáno 6 poštolčat (6:00); jedno zmizelo vzápětí, pak vyrazilo ze zábradlí druhé poštolče (8:30); třetí poštolče poté, co se pokusilo shodit samičku z platového bidýlka, se vydává ze zábradlí těsně podél domu a vzápětí se vrací (19:48-19:50), pak se vydává z opačného konce zábradlí na druhou stranu (19:56); zároveň se jednomu ze tří zbývajících poštolčat daří přistát na plast. bidýlku; jedno z poštolčat se vrací (20:17) a opět shazuje maminku z bidýlka; druhé poštolče se po několika marných pokusech připojuje k poštolčeti na plasťáku (už nechtějí spát na zemi); noc tráví dvě poštolčata na zemi před hnízdem, dvě na bidýlku a první dvě vyletěvší bůhvíkde v blízkém či dalekém světě
 • 2014/06/17 – nad ránem v lodžii zůstává pouze jediné, zřejmě nejmladší, poštolče; samička i sameček navštěvují hnízdo; sameček vrtí hnízdní důlek (7:26), samička ho odhání a rovněž se věnuje vrtění
 • 2014/06/18 – vylétává poslední poštolče (15:13)
 • 2014/06/19 – jedno z mláďat pochopilo výhody vyčkávání na donášku myšáků v lodži; poté co dostalo třetího a čtrtého myše je uschovává do skrýší (11:53)
 • 2014/06/20 – večer 4 poštolčata na bidýlkách + 2 na horní polici molgeru (21:03)
 • 2014/06/25 – sedm poštolčat v lodžii (20:20) – poštolče na návštěvě nerozeznatelné od domácích
 • 2014/06/28 – poštolče přestavuje kameru tak, že na ní přistává (5:34)
 • 2014/06/30 – za deštivého rána se do lodžie uchyluje opět jednou všech 6 poštolčat pohromadě (8:19 – 8:34); v noci již přespala pouze 4 se samičkou, která se uchýlila před jejich ataky pod nejspodnější polici u dveří; večer zůstává přespat již jen samička + 1
 • 2014/07/02 – jedno z poštolčat při výběru bidýlka k přenocování zase jednou přistává na kameře a upravuje její záběr (20:56)
 • 2014/07/04 – holubi se už opět pokoušejí zabrat si lodžii (vyháněni 7:41 – 7:58); samička zahání cizího samečka (19:26), poté se uchyluje pod nejspodnější polici u dveří, aby tam v úkrytu před poštolčaty přečkala noc
 • 2014/07/06 – odpolední obhlídka ulice s triedrem; šest poštolčat strategicky rozmístěno po anténách a výtahových šachtách v očekávání dodávky proviantu
 • 2014/07/09 – samička se hašteří se samečkem (domácím?) a vyhání ho ode dveří (19:43)
 • 2014/07/11-12 – v lodžii i ulici nastal klid, sameček přes den tráví většinu času v lodži; vyživovací povinnosti už zřejmě končí, i když jedno poštolče ještě přespává v lodžii; samička se preventivně na noc stále schovává pod policemi molgeru u dveří
 • 2014/07/14 – přes den několikrát vytrvale křičící poštolče; večer po návštěvě samečka zůstává už na noc jen sama samička pod policemi u dveří
 • 2014/07/18 – samička i sameček přespávají na bidýlku
 • 2014/07/20 – sameček se samičkou společnými silami zahánějí vetřelce, jímž je poštolče (5:22)
 • 2014/07/22 – sameček se samičkou zahánějí cizího samečka (7:13; 7:53)
 • 2014/08/01 – sameček musí zahánět samečka cizího, který si po ránu důkladně prohlíží všechna zákoutí lodžii; další nebo stejný vetřelec zahnán v podvečer (19:30)
 • 2014/08/03 – sameček a samička zahánějí cizího samečka (12:39); další vetřelec, zřejmě mladý sameček se marně snaží schovat po odpoledních bouřkách (17:10)
 • 2014/08/04 – sameček po několikadenní přestávce opět vrtí hnízdní důlek (patrně již nebyl dost důlkovatý); sameček opět zahání s pomocí samičky vetřelce (5:42); rehek na návštěvě v lodžii (7:10 – 7:15)
 • 2014/08/05 – zahnání cizince-poštolčete (7:00)
 • 2014/08/08 – sameček zahání drzé holuby (19:58)
 • 2014/08/11 – zahnáno poštolče (15:30)
 • 2014/08/12 – zahnán cizí sameček (17:44)
 • 2014/08/15 – v pozdním odpolední – v podvečer několikrát samička se samečkem společnými silami zahánějí vetřelcě (cizí sameček a mládě)
 • 2014/08/16 – mládě, zřejmě to, co se objevilo den předtím, strávilo noc za oknem ložnice a ráno se snaží opět zakotvit v lodžii; nebylo přitom samo – samička zaháněla tři poštolčata, která si společně prohlížela lodžii (5:52); přes den se poštolče několikrát objevuje a i večer se vrací, takže je rušno
 • 2014/08/17 – poštolče se vytrvale vrací; večer se snaží přespat na bidýlku… pokračuje v tom i v následujících dnech a většinou se mu podaří vystrnadit samečka; samička pro jistotu přespává opět pod molgerem
 • 2014/08/21 – mládě se stále objevuje, dokonce v divoké pranici zvítězilo nad samičkou! (19:13); poštolče i v následujících dnech v lodžii přespává
 • 2014/08/26 – brhlík prozkoumává hnízdo (10:22)
 • 2014/08/27 – samička zahání poštolče z bidýlka (7:30; odpoledne dva samečci (19:04)- není jasné který je domácí, každopádně jeden zahání druhého zatímco samička je na obvyklém večerním místě pod molgere; poté velká pranice mezi přilétnuvším poštolčetem a samičkou (19:26 – 19:36), kdy samička nakonec poštolče zahání, i když se ještě několikrát pokouší o návrat
 • 2014/08/28 – samička podporovaná samečkem zahání opět poštolče (7:27); sameček zahání cizího samečka (7:45); samečka pak o něco později po krátkém souboji zahání poštolče (11:05); samička, posléze s podporou samečka zahání poštolče (18:20); kolem osmé se opět objevuje poštolče s cílem přespání na bidýlku – sameček se samičkou ho společnými silami zahánějí (20:20) a poté se po rušném dni usazují na bidýlcích, každý na jedné straně lodžie
 • 2014/08/29 – vyhnán cizí sameček (6:33)
 • 2014/10/17-18 – samička naposledy? přespává v lodžii
 • 2014/10/19-20 – sameček naposledy? přespává v lodžii
 • 2014/10/28 – sameček na návštěvě (14:02)
 • 2014/11/01 – sameček na návštěvě (14:42)
 • 2014/11/14 – sameček na návštěvě (8:30)
 • 2014/11/29 – vypnuty letní kamery
 • 2014/12/09 – poštolka na návštěvě na bidýlku (8:36-9:05)

Aktuální dění je možno sledovat zde.
Foto a videoarchiv 2014.
Rok 2014 v Bloku (aneb blogu, bloku čili zápisníku).

2013 předchozí rok ↔ následující rok 2015

Pozn.: Základní informace o historii poštolčího hnízda a průběhu poštolčího roku v lodžii poskytuje článek O poštolkách aneb historie hnízda.

Jaké počasí provázelo sezónu 2014 lze nahlédnout v historických ročních a měsíčních datech zde.