Úvod

Tyto stránky a blog čili blok aneb zápisník navazují na starší blog O myších a poštolkách,  který jsme začali vést v roce 2014.  Jsou věnovány především poštolkám, které se rozhodly žít s námi pod jednou střechou v lodžii naší domácí kanceláře, a od roku 2007 zde také hnízdí.  O pár let později k nim ještě přibyla první myška, chovaná jakožto maskot, a i ona se dostala do názvu blogu. Do obsahu se ovšem postupně vetřeli i další zvířecí podnájemníci a návštěvníci našich nemovitostí.  Zvláštní místo mezi nimi zaujímají rorýsi hnízdící od r. 2017 v rorýsovníku hned vedle poštolčí lodžie. Poštolky i rorýsy můžete sledovat s námi v přímém přenosu z naší lodžie.

O obsahu stránek a o tom, co zde všechno najdete, se více dozvíte zde.

O myších a poštolkách

Proč o poštolkách?

Za dávných a dávných časů, někdy těsně po roce 1986, kdy jsme se nastěhovali do nového bytu v panelovém domě v sídlišti na okraji Brna, se v naší lodžii objevily poštolky. Dlouhá léta byla jejich oblíbeným místem pro přespání a od roku 2007 zde i hnízdí. Vybraly si k tomu nejprve zastrčený kout za starou skříňkou vystrčenou do lodžie po požáru. Do jejich soukromého života se snažíme zasahovat co nejméně. Pokračovat ve čtení „O myších a poštolkách“

O nás

  • o poštolkách: Od r 2007 jsme domácími páru poštolek hnízdících v naší lodžii.
  • o myších: O pár let později k nim přibyla myška jako maskot…
  • o jiné zvířeně: Pod jednou střechou s námi bydlí také rorýsi a v našem venkovském domě a jeho zahradě spousta jiné havěti.
  • o lidech: My, jejich domácí, jsme o dost méně zajímavý párek. S tím, čím se zabýváme, když se zrovna nevěnujeme pozorování výše uvedených individuí, se můžete seznámit zde.
  • o medvědech: V neposlední řadě bychom neměli zapomenout uvést, že prostory v interieru za oknem a dveřmi vedoucími do naší lodžie obývají od r. 1997 plyšoví medvědi, o nichž se něco více můžete dovědět zde.

Kontakt

e-pošta :  posta.postole@gmail.com

K napsání zprávy, dotazu, námětu či připomínky  můžete použít kromě poštolčí e-pošty  i poštolčí formulář.