2023

2022 předchozí rok ↔ následující rok 2024

 • 2023/01/01 – silvestrovskou noc přečkal „náš“ poštolčí pár ve zdraví na bidýlku; samička po ránu zahání drzé holuby
 • 2023/01/03 – sameček se dvoří samičce na hnízdě
 • 2023/02/07 – obletuje cizí sameček, kterého pronásleduje vrána (8:32); domácí zahánějí vetřelce; první páření na zábradlí (8:34)
 • 2023/02/08 – nálety cizího samečka opět odraženy (7:58), opakované páření na koši u hnízda (8:21, 8:51); před polednem přináší sameček hraboše a hraje s ním a samičkou na honěnou; páření i v následujících dnech
 • 2023/02/14 – rozruch kolem cizí poštolčí samičky, která dokonce přistává na okraji koše vedle hnízda (8:25—8:40)
 • 2023/03/01 – cizí sameček využívá nepřítomnosti domácích a prohlíží si lodžii a hnízdní bedýnku (8:46)
 • 2023/03/03 – cizí sameček opět na inspekci lodžie a hnízda (9:20)
 • 2023/03/09 – domácí poštolky zahánějí kavky ochomýtající se kolem rorýsovníku a lodžie (8:27—8:35)
 • 2023/03/15 – cizí sameček si důkladně prohlíží celou lodžii (12:11—12:32)
 • 2023/03/20 – domácí sameček přináší samičce netopýra (9:48); opět netopýr (15:46)
 • 2023/03/22 – ještě jeden netopýr pro samičku (9:52); samička ho přináší zpět do lodžie a snaží se ho schovat v květináči na podlaze (10:16); sameček patrně téhož netopýra přináší v podvečer (18:19); ona ho konzumuje na bidýlku nad starým hnízdem a zbytek si schovává do koše; kromě toho už funguje pravidelná dodávka hrabošů
 • 2023/03/23 – sameček poté, co přinesl samičce prvního ranního hraboše,  zbytek netopýra zase odnáší
 • 2023/03/28 – opakovaně sněží
 • 2023/03/29 – špaček na zábradlí (8:37)
 • 2023/04/06 – poštolčí samička začíná vysedávat na hnízdě (8:38); cca 1,5 km od rodného hnízda nalezen sameček okroužkovaný v naší lodžii v roce 2021 zabitý elektrickým proudem (kroužek CZP ES65004)
 • 2023/04/15 – sneseno první vejce (14:51)
 • 2023/04/17 – neustále vyrušuje cizí samička
 • 2023/04/18 – sneseno druhé vejce (09:54)
 • 2023/04/20 – sneseno třetí vejce (12:27)
 • 2023/04/22 – po celý den vyrušují vetřelci, které poštolkovi musí zahánět – holub (8:19), cizí poštolčí sameček (12:42, 13:15), mladý sameček ještě s hnědým pruhovaným ocáskem (19:49); sameček (? ten „náš“) přináší samičce množství hrabošů a jednoho bílého myše, které pro nečekaně ukládá v koutě hnízdní bedýnky (13:59); samička snáší čtvrté vejce až pozdě večer za tmy – ve 22:52 vylétá z hnízda na bidýlko a tráví tam noc až dp následujícího ráno (odlétá v 5:32)
 • 2023/04/23 – opět cizí sameček, kterého je nutno zahnat (5:52); dalšími vetřelci na zahnání jsou dvě zvědavé kavky (6:04); objevuje se i drzý holub; sameček přináší samičce po dlouhé době zase jednou netopýra (10:30); samička si ho schovává ve skrýši za kamerou, odkud ho sameček odnáší v 11:10
 • 2023/04/24 – samička opět zahání cizího poštoláka (9:08)
 • 2023/04/25 – sneseno 5. vejce (8:53)
 • 2023/04/25—2023/04/26 – samička tráví celou noc na hnízdě sezením na vejcích
 • 2023/04/26 – páření na zábradlí
 • 2023/04/27 – sneseno 6. vejce (před 7:19); cizí samička přistává na zábradlí (8:36; 15:49; 18:54) a poté dokonce i na okraji koše vedle hnízda (19:18)
 • 2023/04/29 – rehek na návštěvě u paní poštolky (14:01; 15:50)
 • 2023/05/01 – paní poštolka zahání cizího samečka (12:53); další vetřelci – samec a samička – v 15:55
 • 2023/05/05 – paní poštolku s hrabošem honí v ulici cizí poštolka, takže se musí na chvíli schovat na bidýlku v lodžii (9:30)
 • 2023/05/07 – do naší ulice se vrátili rorýsi; drzá cizí samička si podrobně prohlíží lodžii i hnízdo, sameček se ji marně snaží zahnat, situaci zachraňuje navrátivší se domácí samička (18:03—18:15); pak ještě jednou (19:32)
 • 2023/05/09 – těsně před půlnocí vyráží paní poštolka zahnat nezvykle pozdního vetřelce ze zábradlí
 • 2023/05/10 – sameček přináší rorýse (20:31)
 • 2023/05/12 – rehek na zábradlí (6:42)
 • 2023/05/21 – zahánění drzých sousedů přilákaných donáškou kořisti – cizí samička přistává opakovaně na zábradlí, cizí sameček obletuje kolem; nakonec je domácí sameček zahání (17:17)
 • 2023/05/22 – začíná líhnutí (cca 5:02); první dvě poštolčata jsou vidět v 5:21, tři v 5:50, čtvrté v 9:01 (skořápka v 8:10); večer ve 20:00 se objevuje páté poštolče
 • 2023/05/24 – vylíhlo se 6. poštolče (17:34)
 • 2023/05/26 – sameček přináší stehlíka (13:07)
 • 2023/05/28 – za samečkem s hrabošem vlétá do lodžie cizí samička (13:45); večer samička zůstává na bidýlku a nekryje poštolčata; na bidýlku zůstává a zahřívat poštolčata se vrací až po půlnoci
 • 2023/05/29—2023/05/30 – samička zůstává na bidýlku až do východu slunce
 • 2023/05/31 – samička slétá z bidýlka zahřívat poštolčata „už“ ve 3:14; přes den se několikrát objevuje cizí poštolčí samička; sameček nepřilétá na noc do lodžie
 • 2023/06/01 – poštolčata se snaží shltnout myše v celku (7:35)
 • 2023/06/05 – cizí poštolka se snaží vlétnout do lodžie; domácí samička ji zahání (6:17)
 • 2023/06/06 – sameček přináší rorýse (4:55)
 • 2023/06/09 – první poštolče vyskakuje na okraj koše (10:31)
 • 2023/06/10 – první poštolče seskakuje do koše (14:00)
 • 2023/06/11 – ráno již 4 poštolčata v koši
 • 2023/06/12 – ráno 5 poštolčat v koši (mezi nimi i to nejmladší); všech šest v koši v 9:17; pan poštolka ulovil rorýse z rorýsovníku vedle lodžie (18:00)
 • 2023/06/14 – kroužkování poštolčat (19:58—20:18); rodiče se po kroužkování nevracejí přespat v lodžií, objevují se až následující den ráno; příčinou jejich absence může být i večerní ohňostroj na brněnské přehradě
 • 2023/06/16 – první poštolče (s růžovým kroužkem) vyskakuje na květináč v koši (6:06); následuje ho druhé poštolče se zeleným kroužkem (9:57)
 • 2023/06/17 – nemladší poštolče se žlutým kroužkem na květináči (8:55); večer se poštolčata nevracejí na hnízdo, ale přespávají v koši; poštolče s růžovým kroužkem spí podstatnou část noci ve stoje na okraji koše
 • 2023/06/19 – první poštolče (s růžovým kroužkem) přelétá z koše na zábradlí (18:15—18:27)
 • 2023/06/20 – od časného rána velmi aktivní poštolče s červeným kroužkem – dostává se na zábradlí, skříňku i podlahu a v 7:30 vylétá s koše na bidýlko nad hnízdem; poštolče se zeleným kroužkem přelétá na skříňku (11:22) a odtud na zábradlí (11:37); dvě poštolčata přespávají na bidýlku nad hnízdem
 • 2023/06/21 – první poštolče (s červeným (?) kroužkem) vyletělo do ulice (4:40); první poštolče (se zeleným kroužkem) přistává úspěšně na bidýlku nad starým hnízdem (5:39); poštolče, které vyletělo do ulice, se vrací (6:34), pak po 10 minutách odlétá a vrací se až ve 14:24
 • 2023/06/22 – poštolče (s růžkovým (?) kroužkem) vylétá do ulice ve 4:28, vrací se v 5:02; v koši už jen 2 poštolčata (5:00); další odlet do ulice (stejné (?) poštolče) v 6:05; v 8:05 v koši zústává už jen poslední nejmladší poštolče; dobrodruh se vrací z ulice v 9:28 / 9:42 zase odlétá a hned za ním v 9:43 vylétá do ulice další poštolče (se zeleným kroužkem); třetí poštolče při pokusu o přistání na zábradlí přepadává do ulice (12:40); čtvrté poštolče odlétá ze zábradlí do ulice (12:41); od 14:17 se poštolčata z ulice vracejí a zase odlétají; nejmladší poštolče (se žlutým kroužkem) se dokáže dostat na bidýlko nad hnízdem (19:40); vrací se poštolče s růžovým kroužkem (20:14) a po něm poštolče se zeleným kroužkem; noc tráví v lodžii oba poštolčí rodiče a čtyři poštolčata, zbylá dvě někde v ulici
 • 2023/06/23 – páté poštolče (s černým kroužkem) na zábradlí (6:18), poté se dostává na bidýlko nad starým hnízdem; poslední nejmladší poštolče (se žlutým kroužkem) na zábradlí (7:13); obě domácí poštolčata si nacházejí úkryt v poličce pod stropem u dveří (12:05; 13:34); noc tráví v lodžii poštolčí rodiče a 3 poštolčata
 • 2023/06/24 – páté poštolče odlétá do ulice (6:18); noc tráví s rodiči 2 poštolčata
 • 2023/06/25 – poslední šesté poštolče odlétá do ulice (11:35); strávit noc s rodiči v lodžii se vrací už jen jedno poštolče; přespává s rodoči i v následujících nocích
 • 2023/07/03 – sameček zahání cizí mladou poštolku (5:13—7:13)
 • 2023/07/05 – pan poštolka vrtí hnízdní důlek (16:03); opakuje se i v následujících dnech
 • 2023/07/07 – ráno i večer přilétají poštolčata; dvě zůstávají na noc
 • 2023/07/08 – dvě poštolčata naposledy nocují z 8. na 9. července na bidýlkách nad starým hnízdem
 • 2023/07/09 – výměna podestýlky v hnízdní bedýnce; instalace kamery AXIS P1265 a provizorní přemístění kamery AXIS P1264; večer zůstává lodžie prázdná, bez nocležníků
 • 2023/07/10 – v lodžii už v noci z 10. na 11. července a v noci následující přespávají pouze poštolčí rodiče
 • 2023/07/18 – pan poštolka zahání cizince (6:33—6:37)
 • 2023/07/22 – návštěva cizího neokroužkovaného poštolčete, které domácí pár zahání
 • 2023/07/28 – jedno z domácích okroužkovaných poštolčat se objevuje v rodné lodžii a rodiče ho nemilosrdně zahánějí (17:14—17:20)
 • 2023/08/02 – nalezeno v Brně-Medlánkách uhynulé poščtolče okroužkované v naší naší lodžii 14. 6. 2023 (kroužek CZP ES65016)
 • 2023/08/07 – návštěva cizího neokroužkovaného poštolčete, které domácí samička zahání (6:17—6:22)
 • 2023/08/14 – cizí neokroužkované poštolče pronásleduje domácí samičku do lodžie (5:40)
 • 2023/08/16 – domácí pan poštolka zahání dvě cizí poštolky, které drze létají do lodžie a na parapet okna pod rorýsovník (6:30—6:35)
 • 2023/10/16 – domácí pan poštolka přinesl paní poštolce dva dárky – sýkorku a zbytek myše
 • 2023/10/28 -páření na zábradlí, hraboš jako dárek
 • 2023/10/31 – hraboš jako dárek (11:43—11:45)
 • 2023/11/24 – instalace kamery AXIS M1135MkII i-CS
 • 2023/12/24 – poštolčí samičku v noci vyplaší petarda, takže odletí; opětovně vyplašena i 25. a 26. 12., 2023
 • 2023/12/27 – poštolčí samička hned večer přelétá do poličky u dveří nad hnízdem, aby tam strávila noc; na bidýlko slétá až po 12 hodinách (2023/12/28 4:03)
 • 2023/12/31 – poštolčí samičku zaplaší petardy (16:46), ale vrací se před šestou
 Aktuální dění je možno sledovat zde.
Údaje z kroužkování.
Foto a videoarchiv 2023.
Rok 2023 v Bloku (aneb blogu, bloku čili zápisníku).
 –

2022 předchozí rok ↔ následující rok 2024

Pozn.: Základní informace o historii poštolčího hnízda a průběhu poštolčího roku v lodžii poskytuje článek O poštolkách aneb historie hnízda a na něj navazující Historie hnízda II..

Jaké počasí provázelo sezónu 2023 lze nahlédnout v historických ročních a měsíčních datech zde.
Aktuální stav počasí u nás najdete zde nebo na webové kameře ČHMÚ.
Údaje přímo v poštolčí lodžii měří  naše meteostanice .