Poštolka odborně literární

BALÁT, František. Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Praha: Academia, 1986.

BEDNÁŘ, Jiří. Dravci. Častolovice: [Jiří Bednář], 2015. ISBN 978-80-260-8641-3.

BIRKHEAD, Mike. The kestrel in the town.  Methuen, 1988.

BREHM, Alfred. Brehmův ilustrovaný život zvířat. Díl 5, Ptáci. Lidové vydání. Praha: Sfinx, 1926. Nové cíle.

DUNGEL, Jan a Karel HUDEC. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0927-2.

DUSÍK, M. Poštolka obecná: pták roku 2002. Praha: Česká společnost ornitologická, 2002.

GROSSMAN, Mary Louise a John HAMLET. Birds of prey of the world. New York: Bonanza Books, 1988.

HANZÁK, Jan a Karel HUDEC. Světem zvířat. Díl 2, část 1, Ptáci. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1963. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:1e2dc160-f80b-11e2-9923-005056827e52

HUDEC, Karel. Synantropizace poštolky obecné. Živa 34(1): 34-35. ISSN 0044-4812

HUDEC, Karel a Karel ŠŤASTNÝ. Ptáci. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1994-. Fauna ČR a SR. ISBN 80-200-1113-7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:90cce7b0-4a90-11e2-b8fd-005056827e52

HUDEC, Karel. Ptáci v českém životě a kultuře. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2628-6.

JIRSÍK, Josef. Naši dravci: pro lesní personál, lovce, rolníky, učitelstvo, ornithology a přátele přírody. Praha: O. Janáček, 1941. Naši ptáci.

JIRSÍK, Josef. Naši dravci. 2. dopl. vyd. Praha, [1948].

KLVAŇOVÁ, Alena et al. Ptáci lidských sídel: příručka. Praha: Česká společnost ornitologická, 2020. ISBN 978-80-87572-34-4.

KUČERA, Miloslav. Nevinní jako skřivánci. Žilina: Knižné centrum, 1996. ISBN 80-88723-33-7.

MARTIŠKO, Josef. Ochrana dravců a sov v zemědělsky využívané krajině. Brno: EkoCentrum, 1999. ISBN 80-902203-8-X. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:4cc8c9c0-df28-11e3-b110-005056827e51

MEBS, Theodor. Dravci Evropy: biologie, početnost, ohrožení : pro každého, kdo chce dravce určit, poznat a chránit. 2., dopl. vyd. Líbeznice: Víkend, 2012. ISBN 978-80-7222-816-4.

MIKULICA, Oldřich, Josef PTÁČEK a Miloslav KUČERA. Dravci a sokolnictví v ČSSR. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1988. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:0b4ba670-1aca-11e3-9319-005056827e51

MLÍKOVSKÝ, Jiří. Potravní ekologie našich dravců a sov. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, [1998]. Metodika Českého svazu ochránců přírody. ISBN 80-902469-2-3.

OBHLÍDAL, František. Dravci: příručka k určování našich dravců zejména v přírodě. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1957. Lesnická knihovna. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:9bcc44c0-0660-11e4-b1a4-005056827e52

PECINA, Pavel. Dravci a sovy. Praha: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1983. Praktická ochrana přírody.

PLESNÍK J.: Hnízdní biologie urbanizované poštolky obecné (Falco tinunnculus). Sborník VČP ČSO 8/1986: 1 – 13.

PLESNÍK J., DUSÍK M., BACHURA P., ERBEN M., CIBULKA V. Mimořádně početné snůšky poštolky obecné Falco tinnunculus L. a jejich možné příčiny. Sborník VČP ČSO 10/1988: 41 – 48.

RENEVEY, Benoît a Jacques JEANMONOD. Le faucon de l’espoir. Neuchâtel: La Salamandre, 2022. ISBN 978-2-88958-489-5.

RIDDLE, Gordon. Seasons with the Kestrel. London: Blandford, 1992.

RIDDLE, Gordon. Kestrels for company.  Sutherland: Whittles, 2011.

SCHMID, Ulrich. Ptáci na zahradě: [užitečné rady pro milovníky zvířat]. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4043-0.

SCHRUBB, Michael.  The Kestrel (Philip’s Species Guides).  London: Hamlyn, 1993.

STRAUß, Daniela. Ptáci našich zahrad: v životní velikosti. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5600-4.

STRENNA, Luc a Nicolas BOILEAU.  La crécerelle ou le noble destin d’une prolétaire.  l’Harmattan, 2024, ISBN 978-2-336-40320-5.

SUMASGUTNER, Petra, ADRION, Marius, GAMAUF, Anita.  Carotenoid coloration and health status of urban Eurasian kestrels (Falco tinnunculus). 2018, PLoS ONE 13(2): e0191956. https://doi.org/10.1371/journal.pone.019195

ŠŤASTNÝ, Karel. Dravci, sokoli & sovy: v ilustracích Pavla Procházky. Praha: Aventinum, 2017. Artia. ISBN 978-80-7442-086-3.

THIEDE, Walther. Poznáváme dravce a sovy. Praha: Víkend, 2007. Průvodce přírodou. ISBN 978-80-86891-53-8.

VILLAGE, Andrew. The Kestrel. London: T& A D Poyser, 1990.

Buteo: časopis pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické (SOVDS ČSO). Příbram: Česká společnost ornitologická, 1988-. ISBN 80-902216-8-8. ISSN 1210-3535.

Dravci 1985: sborník z ornitologické konference : Přerov 14.-16. 11. 1985. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1987.

Dravci a sovy. Praha: Svojtka & Co., 1999. Obrazový průvodce. ISBN 80-7237-188-6. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a1819870-027d-11e4-89c6-005056827e51

 

 

Aktualizováno: 09/06/2024 08:10