Slovníček

I
Inkubace
Proces zahřívání vajec před vylíhnutím, během něhož dochází k vývoji embrya uvnitř vejce.
K
Kalhotky
Opeření lýtek dravců.
Kostřec
Pás opeření nad kořenem ocasu ptáků, označované jako svrchní krovky ocasní.
Kroužkování
Připevnění kroužku na nohu ptáka za účelem označení konkrétního jednice a jeho sledování.
Krovky
Krycí pera překrývající bázi letek a rýdovacích per.
Krycí pera (tectrices)
Pera, která kryjí hlavu, krk, tělo a nohy, a vytvářejí tělní obrys ptáka.
L
Letky  (remiges)
Specializovaná dlouhá pera křídel.
M
Migrace
Pravidelně se opakující stěhování, vždy s návratem na původní místo výskytu. Různě dlouhé intervaly (den, sezóna, rok, více let… )
Mžurka
Blanité třetí oční víčko u obojživelníků, plazů, ptáků a vejcorodých savců.
N
Nažina
Hnízdní nažina je oblast holé kůže, která se vytváří na spodní části těla většiny ptáků v době hnízdění.  Zajišťuje účinný přenos tepla mezi ptákem a vejci v době inkubace. 
O
Obrysové peří
Peří obrysové (krycí) určuje charakteristické zbarvení a tvar těla ptáka. Specializovaná obrysová pera jsou letky v křídlech a rýdovací pera v ocase.
Ornitologie
Zoologická věda zabývající se studiem ptáků a jejich životem.
Ozobí
Lysá, žlutě zbarvená kůže obklopující nosní otvory na zobáku dravce.
P
Pařát
Chápavá noha s dráp(y) dravého ptáka.
Pernice
Části ptačího těla, ze kterých vyrůstá obrysové peří.
Prachové peří
Peří prachové vyrůstá pod obrysovým peřím, má tepelně izolační funkci.
R
Rýdovací pera (rectrices)
Tuhá krycí pera narůstající vějířovitě z kostrče. Mají funkci kormidla a tvoří ocas ptáka. Shora překrývají rýdovací pera vrchní ocasní krovky, zespoda je podepírají spodní ocasní krovky.
S
Snůška
Soubor vajec snesených samicí během jednoho hnízdění.
Spár
Chápavá noha dravého ptáka. V užším smylu dráp – ostrý výrůstek z rohoviny na konci prstů živočichů.
T
Terček
V sokolnictví označení pro samce dravce (z latinského „tercius“). , Označení vychází z toho, že samec bývá asi o třetinu menší než samice.
V
Vaječný zub
Rohovitý útvar na čelistech, umožňující mláděti rozbít skořápku a vyklubat se z vejce.
Vous
Tmavá kresba na tváří sokolovitých dravců.
Vývržek
Chuchvalec nestravitelných zbytků potravy (srsti, peří, kosti) tvaru válečku, vydávený ze svalnatého žaludku masožravých a hmyzožravých ptáků (především sov a dravců, ale např. také ledňáčka). Vývržky se vyskytují tam, kde tito ptáci žijí nebo hnízdí. Podle jejich tvaru a obsahu lze poznat druh ptáka a analyzovat složení jejich potravy.
Z
Zejk
Zejk je ostrý výběžek na bocích horní čelisti zobáku; odpovídá mu zářez na hranách dolní čelisti. Slouží k usmrcení kořisti stiskem do týla a tím k rozdělení krčních obratlů. Ostrý zejk mají sokolovití dravci a ťuhýci.