Podobnost čistě náhodná

Nedávno jsme vytáhli z knihovny, už ani nevím přesně proč, Devatero pohádek od Karla Čapka s ilustracemi od jeho bratra Josefa. Pokud jste někdy viděli malé poštolky, tak jejich podobnost se sedmihlavým dráčetem, které se vylíhlo z vejce, co našel strážmistr Choděra ve Vojtěšské ulici, je podivuhodná…

Ptáci lidských sídel

Česká společnost ornitologická vydává letos pod názvem Ptáci lidských sídel příručku, v níž se můžete seznámit s našimi ptačími sousedy.  Těmi běžnými i těmi, které už potkáte jen vzácně. Atlas je doplněn radami a tipy, jak těmto ptákům pomáhat a jak s nimi udržovat dobré sousedské vztahy. Pokračovat ve čtení „Ptáci lidských sídel“

Kauza hraboš

Pokaždé, když se v naší lodžii objeví hraboš, a děje se tak v posledních dnech hodně často, si říkáme, zda jeho poslední potravou nebyl Stutox nebo Ratron. Doufáme, že tomu tak nebylo a že byl hraboš poštolkami zahuben v rámci jejich participace na biologické ochraně proti škůdcům. Pokračovat ve čtení „Kauza hraboš“