O kamerách ku sledování poštolek

První kameru ku sledování dění v lodžii jsme pořídili již v roce 2007. V roce 2008 ji doplnila druhá a postupným dalším dovybavením je v roce 2014  už nainstalováno 7 kamer. Toto rozšíření záběrů umožňuje sledovat nejen to, co se děje v nejatraktivnějším období roku na hnízdě, ale i všechna místa a zákoutí lodžie, která poštolky v průběhu roku využívají. Člověk domácí tak má možnost se dozvědět o soukromém životě poštolek více, aniž by je zbytečně rušil. Má možnost vidět, jak dopadne událost započatá pod dohledem jedné z kamer, v záběru kamery druhé. Tak jsme např. teprve díky instalaci kamery zabírající prostor před hnízdem zjistili, že ne všechna halasná vyběhnutí samičky z hnízda za samečkem s kořistí končí opravdu předáním myši nebo její konzumací. Dobře živená samička si kořist nemusí vůbec vzít nebo ji schová do jedné ze svých oblíbených skrýší na horší časy. Ze záznamu pouze na hnízdo bychom se také nedověděli, že to individuum, na které poštolčata hulákají, není jeden z rodičů, ale kterýkoliv jiný opeřenec (cizí poštolka, holub nebo dokonce kos).

Poštolky si kamer nevšímají a nevadí jim ani jejich v noci svítící zelená kontrolní světýlka. Pouze občas upraví úhel záběru kamery zabírající pohled na dřevěná bidýlka u dveří. Vždy se totiž najde někdo, kdo chce vyzkoušet, jaký by to byl posed.

Aktuální přenos z kamer online je v sezoně (od března do listopadu) dostupný na postole.axiscam.net:1060. Jako primární se zobrazuje kamera se záběrem na dřevěná bidýlka vedle dveří, která jsou v průběhu roku nejfrekventovanějším místem pobytu poštolek. V roletce zdroje vysílání je dále možno zvolit jednu z dalších kamer. V samostatně uvedeném chronologickém přehledu kamer přenášeným záběrům v době poslední aktualizace tohoto textu v červnu 2017 odpovídá:

  • Camera (bidýlka) – AXIS 211M (1) – kout u dveří lodžie s dřevěnými bidýlky, která jsou oblíbeným místem ke spánku, odpočinku i slunění poštolek
  • Staré hnízdo shora – AXIS 207MW – pohled shora na hnízdo a bedničku před ním
  • Bidýlka shora ¦ Rorýsovník – AXIS M2014-E – pohled shora na bidýlka u dveří ¦ v hnízdní sezóně rorýsů (duben – srpen) pohled na rorýsovník nad okny vedle lodžie
  • Bidýlka a nové hnízdo (?)  shora – AXIS 211M (2) -pohled shora na bidýlka u dveří a bedničku pod nimi, kterou poštolky na jaře 2017 zvažovaly jako možné místo pro hnízdění
  • Lodžie shora – AXIS M1114 – pohled z rohu ode dveří do horní části lodžie směrem k bidýlkům, která po rekonstrukci 2016/2017 nahradila plastové sušáky nad starým hnízdem
  • Před starým hnízdem –  AXIS 216MFD – pohled do prostorou před skříňkou směrem ke hnízdu; mezera pod zábradlím, kterou mohly poštolky využívat pro přílet a odlet již bohužel po rekonstrukci 2016/2017 neexistuje (dříve ideální místo pro předávání kořisti a sledování dění v ulici; poštolky v období hnízdění nejčastěji přilétaly a odlétaly mezerou pod panelem zábradlí)
  • Bidýlka a nové hnízdo (?) – AXIS M1014 – pohled ze skříňky do horní části lodžie v prostoru mezi dveřmi a zábradlím

Aktualizovaný přehled najdete dále na stránce Naše kamery.

Dění v lodžii může takto sledovat zároveň maximálně deset pozorovatelů. Všechny z výše uvedených kamer přitom nemusí být tímto způsobem zpřístupněny. Podrobný návod je dostupný zde.

V nízkém rozlišení je přímý přenos dostupný rovněž zde.

Kompletní přístup je možný pouze po zpřístupnění nahrávání, které probíhá pomocí Surveillance Station:

Rozmístění kamer v letech 2007-2016  je vyznačeno zde.
Stávající rozmístění kamer najdete na aktualizované e-Map(ě).

Poznámka:
V sezóně 2017 je v lodžii pozměněné stavebními úpravami vše zřejmě poněkud jinak. Text ponecháváme prozatím bez zásadnějších aktualizací, protože poštolky se zatím definitivně nerozhodly, jak budou možnosti, které jim naše lodžie nabízí, využívat. Rozmístění kamer se tedy ještě může měnit.