Poštolky online

Zatímco my sledujeme dění v naší lodžii pohledem z okna a dveří pracovny i prostřednictvím kamer, sledují jiní lidé jiné poštolky za okny, v podkrovích, na půdách, ve výklencích, věžích nejrůznějších lidských staveb i přírodě, ať již hnízdí „jen tak“ či v budkách, které jim lidé připravili. Někteří z těchto lidí rovněž zapojili do sledování techniku a tak na internetu můžeme najít řadu přímých přenosů z hnízdění. Přenos z hnízdění takto publikují lidé nejrůznější – od jednotlivců, u nichž se poštolky zabydlely, přes skupiny nadšenců, kterým se podaří přemluvit místního faráře nebo starostu, školy po ornitologické a ochranářsky zaměřené spolky a organizace. Způsob a kvalita přenosu samotného je různá, rovněž tak podrobnost a kvalita informací, které jsou jsou s přenosem publikovány. Přímé přenosy k sobě na internetu nabalují různě velké komunity příznivců, které mohou upozornit na vyjímečné události nebo dokonce podnítit záchranné akce (hladem strádající poštolčata jsou nakrmena, po ztrátě jednoho z rodičů převezena do záchranné stanice…).

Některé z těchto přenosů jsou nepřetržité (např přenos z Aston University v Birminghamu), většina se omezuje na dobu od počátku snůšky po okamžik, kdy poštolčata vyletí z hnízda, jinde má přenos svá pevně stanovená data (tak např. na holandských stránkách Beleef de lente, kde je každoročně sledováno několik ptačích druhů,  začíná prvním březnem a končí posledním červnem). Na místě, kde jsme jeden rok mohli sledovat poštolky, může být kamera následujícího roku použita ku sledování jiného živočicha nebo na dané adrese již nic nenajdeme. Tak např. odkaz v článku o hnízdění poštolek v Plzni Doubravce z roku 2012 nás zavede na přenos z krmítka pro ptáky plzeňského Dobrovolného ekologického spolku. I stránky nesoucí jméno poštolky v názvu mohou zobrazovat něco zcela jiného (http://www.wildlink.org/kestrel.htm ukazuje v roce 2014 záběry z jezevčího doupěte). Většinou se už nedozvíme, co se stalo – poštolky se nevrátily?, majitel kamery ji chce použít za jiným účelem?, nemá už možnost provozovat přenos?… Když se poštolky s novou hnízdní sezónou nevrátí, můžeme ale také najít marně čekající kameru (např. Derby College). Někteří poštolčí nadšenci marně i po řadu let vyhlížející návrat poštolek dosud udržují své stránky, na nichž můžeme najít dokumentaci ze šťastnějších sezón i řadu nashromážděných informací o poštolkách (např. poštolky z Thédingu ve Francii) i podrobný popis osiřelé mnohdy důmyslné techniky ku sledování (např. poštolky z Dongen v Holandsku).

Na úskalí přenosů z ptačí hnízd obecně upozorňuje zpráva na stránkách České společnosti ornitologické On-line přenosy z hnízd – ano či ne?, kterou by si měl přečíst každý provozovatel i sledovatel přenosu.

Odkazy na online přenosy hnízdění „cizích“ poštolek pro sezónu: (2017, 2016, 2015, 2014. 2013)

Související články:

Pozn. Některé z odkazů v příspěvku uvedené již od doby, kdy byl napsán, také nevedou nikam.

Aktualizace: 2016/04/06