Hnízdění online

Když jsme se začínali poohlížet po přímých přenosech hnízdění jiných poštolek než těch „našich“, narazili jsme na zpráva upozorňující na úskalí s nimi spojená na stránkách České společnosti ornitologické: On-line přenosy z hnízd – ano či ne?.  Zprávu by si měl přečíst každý, kdo online přenos do džungle internetu vypouští. Jak jsme s potěšením zjistili, přečetli si ho možná i v Jedovnicích. Na tamní případ se zveřejněním přenosu hnízdění čápů, které skončilo v roce 2012 fiaskem, protože sledovatelé netušili, na co se vlastně dívají, totiž zmíněná zpráva ČSO jmenovitě upozorňovala s odkazem na související novinový článek

Internetové stránky přenosu jedovnického čapího hnízda dnes již vypadají jinak. Vedle základní informace o čápech zde najdeme i z těžce nabyté zkušenosti vycházející upozornění:

  • „V žádném případě nebudeme zasahovat do života v čapím hnízdě!!! Nikam nevolejte, respektujte zákony přírody!!!
  • Nechte životu v čapím hnízdě přirozený vývoj!!! Pokud Vám to vadí, tak se prostě nedívejte!!!“

Když se s odstupem porozhlédneme po online přenosech z hnízd poštolek, není situace co do informování osob přenos sledujících nijak utěšená. Přitom počet přenosů se rozrostl téměř geometrickou řadou. Letos jsme jich napočítali přes čtyřicet. Pouze část z nich se týká specifické situace, kdy online přenos zachycuje poštolky, které se rozhodly zahnízdit u lidí (na balkoně nebo v truhlíku za okem nebo jiném pro poštolky atrkativním místě). Ani v případě hnízd, která jsou sledována různými spolky a občanskými sdružení se o hnízdění poštolek nemusíme dozvědět adekvátní informace. V případě „domácích“ přenosů bývá informavonost ještě žalostnější. Lidé, u nichž se poštolky rohodnou zahnízdit, jsou, pokud se rozhodnou pro onlině přenos, z celéjoho vývoje situace natolik šťastni, že se nějakými nedaily neobtěžují. Jsou pochopitelně výjimky, třeba hnízdo ve Slovenské Holíči. Na druhé straně se někdy v možství informací ty podstatné týkající se historie hnízda ztrácejí na úkor udržení soi obliby ve fóru sledujícím hnízdění. Můžeme tak sledovat, jak se mnohdy zcela zbytečně vstupuje do života „divokých“ poštolek a jak se tento život prohkládá s tím, coje důležité pro celou sledující komunitu.“Zářné“ příklady najdeme ve FaceBookových komunitách; pokud bychom měli zůstat na Slovensku, tedy např. v Považské Bystrici. Vlastně to na druhé straně ukazuje, jak neobyčejně přizpůsobivé poštolky jsou…

Související články: