Úvaha statistická

Včerejší návštěva u poštolek na konci naší ulice nás vedla k úvaze, zda tamní pár může být ten „náš“. Odpovídá vzhled a dovednosti tamních poštolčat tomu, jak by mohla vypadat poštolčata „našeho“ letošního páru? Samička přespala v naší lodžii naposledy v noci na 30. dubna. Do té doby zde přespávala pravidelně každou noc a nemohla tedy někde jinde řádně sedět na vejcích. Z pozorování z let předchozích, můžete odvodit, že poštolčata by byla ve věku asi 24 dnů od vylíhnutí toho posledního. Jak ta z let 2007-2016 vypadala a co uměla?

2007

Poslední z pěti poštolčat se onoho roku, kdy u nás poštolky hnízdily poprvé, vylíhlo 5.června. 29. června už všechna trávila většinu dne v květináčích.  O den později se už začala, ještě s posledním chmýřím na hlavě a křídlech promenovat po zábradlí.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

2007/06/29

2008

Z pěti vajec snesených 5.-14. května se žádné nevylíhlo.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

2009

Ze čtyř vajec se vylíhla 27.-28.května 3 poštolčata. 17. červnu se vydala z hnízdního kouta na průzkum lodžie. Co přesně vyváděla v den který nás zajímá, tedy 21. června, nevíme. Chybí záznamy. 24. června dvě starší předčasně vyletěla a to poslední, nejochmýřenější zůstalo několik dní v lodžii samo.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

2009/06/24

2010

Toho roku se vylíhlo 17.-20. května 6 poštolčat, z nichž nejmenší v noci na 1.6. uhynulo.  14. června už poštolčata dokázala vyletět do květináčů, na skříňku a s oblibou šplhala po usychajícím vánočním stromečku. Z jeho vrcholu už zbýval jen malý skok na zábradlí, který první z poštolčat zdolalo právě 14. června.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

2010/06/14

2011

Rok 2011 byl asi nejpohodovější. 14.-15.května se vylíhlo 5 poštolčat. 5. června se vydala z hnízdního kouta, 8. června už zdolala výškovou úroveň květináčů a 11. června první přeletělo ze skříňky na zábradlí. V den, který nás zajímá, 9. června, se ještě potloukala  po podlaze, ale většinou se už snažila uvelebit někde výše, jako to na snímku zachycené na stoličce u dveří.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

2011/06/09

2012

Slibně se vyvíjející sezónu, v níž se 19.-21. května vylíhlo 5 poštolčat, narušilo 30.května zmizení samečka.  Samička vše ale s naší menší pomocí zvládla. 15. května se poštolčata ještě pouze promenovala po podlaze a o zdolávání výškových rekordů zatím nejevila příliš zájem. Jedno z nich se dokonce vydalo opačným směrem a seskočilo nám z prahu dveří do pracovny.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

2012/06/15

2013

Pět poštolčat se vylíhlo až 6.-8. června; nejmenší uhynulo v noci na 18.června. 6.července ho nahradilo adoptované poštolče, které přistálo na zábradlí. Přilétalo pak i v následujících dnech, které trávilo s domácími poštolčaty a odlétalo pouze někam přespat. 2.července poštolčata dokázala vylétnout do květináče a první z nich už i do nejnižší police u dveří. Většinu dne však ještě všechna trávila na podlaze.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

2013/07/02

2014

Šest poštolčat se vylíhlo 14.-18.května. Rozmazlována samečkem i samičkou, kteří je oba krmili, zdárně prosperovala včetně toho nejmladšího. 12. června už kromě nižších výškových úrovní většina z nich zvládla vylétnout na okenní parapet a první i přelet na zábradlí.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

2014/06/12

2015

V onom roce u nás hnízdil pár s velmi mladým samečkem a zřejmě i samička byla nezkušená. Ze šesti poštolčat, která se vylíhla 18.-21. května,  to nejmenší nepřežilo (uhynulo 20. června). Na záběru z kamery z 15.června je dobře vidět obrovský rozdíl mezi ním a jedním z jeho starších sourozenců. Ti už v té době běžně zvládali přelet do vyšších úrovní lodžie a jeden se toho dne dostal až na zábradlí.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

 2015/06/15

2016

Sezóna 2016 byla poznamenána stavebními pracemi prováděnými v průběhu hnízdění.  Z pěti poštolčat, která se vylíhla 17.-19. května, přežila nakonec pouze dvě. 13. června se první z nich teprve odhodlává opustit hnízdní kout a vyráží z něj ven za samičkou přinášející potravu. Druhé, méně ochmýřené, se k témuž kroku odhodlalo až o den později.
Více o průběhu hnízdní sezóny najdete zde.

 2016/06/13

Poštolčata tedy nebyla ve všech letech stejně vyvinutá. Ale vždy měla ještě nějaké ty zbytky ochmýření a nejvyšší leteckou metou, které v tomto věku dosáhla bylo zábradlí. Přelet přes ulici sice v roce 2009 zvládla, ale vyletěla pouze proto, že byla vyplašena.

Poštolčata na konci naší ulice už ale žádné ochmýření nemají a přes ulici už létají docela suverenně. Bude jim tedy už něco přes 30. dní a nemohou tedy s největší pravděpodobností být potomky „našeho“ letošní páru. Ten teď pobývá kdoví kde a snad tam i řádně pečuje o potomstvo…