Květiny a květináče

Když začne poštolka řádně sedět na vejcích, je potřeba vždy provést poslední úpravy nezbytné pro to, abychom ji ani samečka příliš nerušili chozením do lodžie. A tak jsme dnes přemístili dva jarní květináče ze skříňky, kde o velikonocích nahradily vánoční stromeček, dolů těsně přede dveře, kde je bude možno z pootevřených dveří snadno zalévat. Ostatní rostliny v lodžii už vzaly za své v letech minulých a slouží již jen jako bidýlka pro poštolčata trénující umění letu a přistání.

Sameček vyhlíží, co se děje u dveří

Zatímco se poloha květináčů ještě dolaďuje, sameček rychle mizí pod zábradlím.

Okamžik pro transfer se hledal obtížně. Samička odlétá pouze, když je v dohledu sameček s proviantem, a sameček ji vzorně střídá. Tak se stalo, že navrátivší se sameček nevydržel psychicky květináčové manévry a uletěl. Samička se nicméně vzápětí vrátila a už zase sedí na vejcích, kterých je (zatím?) pět.