Owls vs kestrels II

V díle prvém jsme zmínili soužití poštolek se sovami páleným. Dnes je na řadě slíbený příběh s puštíky. Podařilo se jej zachytit na online sledovaném hnízdě poštolek na vodárenské věži ve Scheveningen v Holandsku. 8. července navštívili hnído dva puštíci a zvědavě si prohlíželi poštolčata. Ta měla velké štěstí, že nezvaní návštěvníci byli zřejmě mladí ptáci nebo že nebyli hladoví, takže všechna poštolčata přečkala návštěvu ve zdraví. Videoklip je dostupný zde.

Taková návštěva totiž totiž může mít tragické následky, jak ukazuje jiný příběh z online kamery zachycený na stránkách Project Bird Box Israel. Samec sovy pálené zde v loňském roce zabil a snědl poštolčí mládě, které samice nedokázala ochránit.

Související články:

Hnízdění sovy pálené a puštíka obecného online: