Z letní lodžie

Nějaké horké novinky nečekejte, i když beton i kovové zábradlí naší lodžie jsou rozpálené.

Po zmizení poštolčat, letos, asi díky tvrdšímu odchovu ze strany rodičů, neobvykle časném, zela lodžie po několik dní takřka prázdnotou. Ale pak se objevil další, plně vybarvený sameček, a chvíli nebylo jasné, kdo vlastně lodžii opanuje. Letošní mladistvý otec nicméně, jak se zdá, vyklidil v tichosti pole.

  Samička a sameček na bidýlcích u dveří 2015/08/15

Nový pár, zvláště sameček, teď tráví v lodžii podstatnou část horkých letních dní  Samička se k němu obvykle připojí v podvečer a ztráví noc na bidýlku. Sameček na její přílet reaguje tak, že slétne na podlah, rozčileně tiká, a občas se producíruje i v hnízdním koutě nebo vrtí v květináči naproti dveřím. Poklidnou atmosféru občas zpestří přílet odrostlých poštolčat hlasitě se dožadujících něčeho k snědku. Kdoví, zda jsou to ještě ta naše nebo nějaká mladší  nedalekých hnízd. Sameček obvykle před nimi raději uletí a ona ještě chvilku pokřikují a pak taky zmizí.