návod zpět

je potřeba použít textový / HTML editor a neotevírat stránku v Editoru, jinak se tlačítko chybně uloží

<script>// <![CDATA[
function goBack() { window.history.back() }
// ]]></script>
<button onclick="goBack()">Go Back</button>