Vracejí se mláďata do hnízda?

Mláďata se obvykle vracejí do lodžie po dobu asi měsíce poté, co poprvé vyletí ven do ulice. Lodžie jim slouží jako bufet, kam jim vždy někdo z rodičů přinese potravu, a jako známé a bezpečné místo pro přespání. V tomto období to ale nemusí být vždy poštolčata, která se zde vylíhla. Ve dvou sezónách (2013 a 2015) už jsme zaznamenali poštolče navíc.  Obě poštolčata využívala toho, že tehdejší poštolčí rodiče byli zdatní lovci, takže se snadno dostala k nějakému tomu soustu. Adoptované poštolče z roku 2013 k nám létalo  denně déle než týden v době kdy domácí poštolčata ještě neuměla létat. Trávilo v lodžii celé dny a na noc vždy zmizelo, nejspíše do se vracelo do rodného hnízda. (Podrobněji viz Návštěvník).

Poté, co se vydají dále do světa se už však zřejmě již skoro nikdy neobjeví.

Nejenom proto, abychom zjistili, zda tomu tak opravdu je, necháváme je od roku 2018 kroužkovat.  Poštolčata z roku 2018 se asi nevrátí; skončila po zmizení obou rodičů nakonec v záchranné stanici. Poštolčata z roku 2019 se poté, co na začátku července vyletěla, se ale objevila jen výjimečně. Zato k nám za domácím poštolčím párem pravidelně létala zcela cizí neokroužkovaná poštolčata.
Poštolčata jsou delší dobu kroužkována i na jiných online sledovaných hnízdech: např. v Itingen ve Švýcarsku od roku 2006, v Blatné od roku 2009, v Povážské Bystrici od roku 2012. Z toho pouze na švýcarském hnízdě, bude na střeše skladu IKEA v Itingen, byl zaznamenán návrat tam vylíhnuté a okroužkované poštolky. Jednalo se o samce, který nahradil v průběhu hmízdění zmizelého otce rodiny.  Měl na kroužku, který dostal v roce 2011, označení K 96599.  Na Slovensku prováděné sledování okroužkovaných poštolek (viz Filopatria polobúdkovej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) na Hornej Nitre) ukázalo, že z 82 sledovaných mláďat 2 mladí samci obsadili budku ve vzdálenosti necelých 2 km od té, v níž se vylíhli.

Zajímavé by nesposporně bylo využití satelitní telemetrie pro sledování mladých poštolek . Pokusil se o to zatím, pokud víme, v jednom ze svých projektů Gordon Riddle. Více o něm viz George, Rosie, Alice, Kirky, Maddie a Rabbie.

Aktualizováno 29/02/2020 22:26