CH – Lausen

Ikea Lager + Service AG; ko

Kamera, kterou provozuje Naturschutzverein Lausen spolu se společností IKEA je situována na střeše jedné z budov skladů IKEA v Itingen, lokalitě s Lausen bezprostředně sousedící.  Poštolky zde mají budku s kamerou od roku 2006 (aktuální budka nahradila tu starou v roce 2015). Historii hnízda a aktuality bylo možno najít na stránkách Naturschutzverein Lausen pod odkazem Live Cams, ale zmizely bohužel nenávratně se starou verzí těchto stránek. Od srpna 2023 již není dostupný ani deník  poštolek z Lausen Tagebuch der Turmfalken in Lausen. na fóru Falken-Foermchen, které zaniklo.

Pár je pojmenovaný podle hrdinů animovaného filmu z dílny Walta Disneye Susi und Strolch (v anglickém originále i českém překladu Lady and the Tramp / Lady a Tramp). Jméno dědí samičky a samci, kteří v průběhu let nahradili pár původní.
Přenos z budky byl po řadu let dostupný po celý rok. Od cca 11. března 2018 kamera po vichřici mimo provoz.  Nová kamera instalována 6. dubna.  Od září 2019 opět mimo provoz. Znovu zprovozněna 27. 3. 2020. Od roku 2022 vysílání přemístěno na YouTube.

Pozn. Na stránkách spolku ochránců přírody Naturschutzverein Lausen najdeme rovněž přímý přenos z budky z budky pro puštíka obecného a hnízda jiřičky obecné.

Související příspěvky:

Aktualizováno: 18/04/2024 19:29