Je pod hnízdy rorýsů fasáda znečištěna trusem?

Jak se můžete přesvědčit na vidozáznamech v příspěvcích o „našich“ rorýsech (viz rubrika „Naši“ rorýsi), na fasádě žádné stopy po pobytu rorýsů, kteří zde hnízdí od r. 2017, nejsou. Nezaznamenali jsem nic takového ani pod staršími rorýsovníky v okolí. Rorýsí rodiče udržují v budce pořádek a odnášejí trus mláďat. Sami se vyprazdňují mimo hnízdo a musela by být opravdu velká náhoda, aby se na fasádu trefili. Není ani žádný důvod, proč by měli fasádu nějak mechanicky poškozovat; nemají k tomu ostatně uzpůsobený ani zobák ani pařáty.

Pokud vidíte na nějaké fasádě stopy ptačího trusu, jsou jeho původci jiní opeřenci. Někteří lidé kvůli tomu nemají rádi např. jiřičky, ale i s těmi se dá pod jednou střechou v pohodě žít; stačí umístit pod hnízdo prkénko.

V hnízdních dutinách rorýsů se mohou snažit také zahnízdit jiní ptáci, kteří tak čistotní jako rorýsi nemusí být – zaregistrovali jsme takto u nás v rorýsovníku vrabce, rehky a brhlíka. Rorýsi jsou ale zřejmě zdatní rváči, takže po příletu vždy vetřelce vytlačí.

Aktualizováno 19/05/2020 09:21