Jak dlouho sedí poštolka na vejcích?

Poštolka, i když posedává na vejcích již předtím, začne řádně sedět až když se blíží konec snůšky, obvykle na vejci předposledním. Teprve potom začíná inkubace (tj. samička má zvýšenou teplotu, čímž začne vejce opravdu zahřívat a začnou se vyvíjet zárodky). Hřeje samice, menší samec ji střídá, aby v době, kdy se samice vzdálí, vejce nezastydla. Inkubace má trvat cca 28 dní;  v literatuře se uvádí se délka sezení 21-31 dní, ale výjimečně bylo u nás údajně zjištěno i 42 dní.

Na vejcích sedí samice, samec ji střídá v době, když konzumuje jím donesenou potravu.

Poštolky během sezení vejce obracejí, aby se zárodek stejnoměrně vyvíjel a před vyklubáním se z vajec již poštolčata ozývají. Doba, během níž se mláďata vylíhnou, záleží na tom, jak dobře si samice načasovala začátek inkubace. Pokud na nich začala sedět dříve, mohou se mláďata líhnout po několik dní. Pokud až ke konci snůšky, mohou se všechna vylíhnout během 1-2 dní, což je pro ty nejmladší výhodnější. Záleží na zkušenostech samice.

Stává se, že se jedno, více nebo dokonce všechna vejce nevylíhnou. Mohou být poškozená (to je spíše případ jednotlivých vajec), neoplodněná (mladý pár?) nebo zastydlá (nádoba ve které hnízdí nemá odtok nebo jsou v sezení příliš velké prodlevy). Rodiče na takových vejcích, která jim připadají divná, po určitém čase přestanou sedět, mohou je vyhodit z hnízda nebo zkonzumovat.  Než tak učiní, tak to ještě nějakou dobu zkoušejí. Jak dlouho, to záleží také na zkušenosti obou rodičů.
U nás k tomu, že se nevylíhlo ani jedno z pěti vajec došlo v roce 2008. Poštolka tehdy na nich seděla 36 dní od snesení předposledního.

Základní informace o tom, jak tomu bylo a je se sezením na vejcích u nás najdete zde.
Podrobnější přehled o průběhu snůšek, sezení na vejcích a líhnutí pak poskytuje Statistické kalendárium, které najdete zde. Dny kdy samice na hnízdě nepravidelně posedává jsou v něm vyznačeny šedě, dny, kdy na vejcích řádně sedí, červeně. Dny, kdy jsou snesena vejce a kdy se vylíhla poštolčata jsou vyznačeny červeně. Podle přechozích let můžete usoudit, kdy lze očekávat líhnutí mláďat.

O takových událostech jako je snesení vejce nebo vylíhnutí poštolčete pochopitelně informujeme i v aktualitách blogu.

Aktualizováno 12/05/2021 18:54