CH – Zürich

Sledováni hnízdění sokolů a poštolek v Curychu má na městských stránkách Turm-und Wanderfalken zaznamenánu historii od r. 1998. Nejstarší online přenos z hnízdění zaznamenává dvojice kamer umístěná na komíně v Josefstrasse. Postupně k nim v dalších letech přibyly další budky s kamerami, jejich přehled včetně různých testovacích verzí nejúplnější na  pracovní stránce Grün Stadt Zürich. Pokračovat ve čtení „CH – Zürich“

CH – Rheintal

Spolek Pro Riet Rheintal instaloval na čtyřech farmách v údolí Rýna v kantonu St. Gallen šest kamer pro poštolky a sovy pálené. Pro jednotlivé kamery najdete na stránkách odkazy na lokalizaci budek a na přehledy historie hnízdění od r. 2008.  Ćást přenosů běží po celý rok, část pouze v období hnízdění.

Pokračovat ve čtení „CH – Rheintal“

CH – Lausen

Ikea Lager + Service AG; ko

Kamera, kterou provozuje Naturschutzverein Lausen spolu se společností IKEA je sitována na střeše jedné z budov skladů IKEA v Itingen, lokalitě s Lausen bezprostředně sousedící.  Poštolky zde mají budku s kamerou od roku 2006 (aktuální budka nahradila tu starou v roce 2015). Historii hnízda a aktuality najdete nejen na stránkách Naturschutzverein Lausen pod odkazem Live Cams, ale podrobněji i na fóru Falken-Foermchen  v tematu deníku poštolek z Lausen Tagebuch der Turmfalken in Lausen. Pokračovat ve čtení „CH – Lausen“

BE – NOCTUA

Arquennes 7181 Seneffe, Belgique

Přenos z budky pro poštolky situované na blíže neurčeném místě v zemědělské krajině. Běžel na stránkách NOCTUA (Association pour l‘ étude et la protection de la Chevêche d‘ Athéna et de son biotope) věnovaných sýčkovi obecnému. Pokračovat ve čtení „BE – NOCTUA“