CH – Zürich

Sledováni hnízdění sokolů a poštolek v Curychu má na městských stránkách Turm-und Wanderfalken zaznamenánu historii od r. 1998. Nejstarší online přenos z hnízdění zaznamenává dvojice kamer umístěná na komíně v Josefstrasse. Postupně k nim v dalších letech přibyly další budky s kamerami, jejich přehled včetně různých testovacích verzí nejúplnější na  pracovní stránce Grün Stadt Zürich.
Většina kamer běží i mimo hnízdní období.

 • www / kamery: https://657.chhttp://hzh.ch/falken/ / https://657.ch/live_all.htmhttp://138.188.37.146:8800/
 • kamery:
  •  Josefstrasse
   • http://falken.redics.ch/login.cgi?b=j&l=1 / https://657.ch/live_josefnistkasten.htm
   • http://falken.redics.ch/login.cgi?b=j / https://657.ch/live_josefplattform.htm
   • YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrG48vXpr_dsp8v0RW0lYbg // GruenStadtZuerich
  • Turmfalken Altstetten
  • Schwamendingen
   • https://www.657.ch/live_schwamendingen.htm
   • https://www.657.ch/live_schwamendingenkasten.htm
  • Falkbox Hard
   • https://657.ch/live_hard.htm / http://138.188.37.146:8800/Falkbox%20Hard/snapshot.php /
  • Limmat-Falken
   • https://657.ch/live_limmatplattform.htm
   • https://657.ch/live_limmatkasten.htm / http://138.188.37.146:8800/Limmat%20Nistkasten/snapshot.php / https://limmat-falkennistkasten.click2stream.com/
 • FB: facebook.com/zuercherfalken

Aktualizováno: 16/04/2023 08:44