SE – ?

???, Švédsko?

Přímý přenos z budky pro poštolky na blíže neurčeném místě ve Skandinávii, patrně ve Švédsku.