SE – ?

???, Švédsko

Přímý přenos z budky pro poštolky na blíže neurčeném místě v severním Švédsku.