Hnízdí zde poštolky každý rok?

S výjimkou roku 2017 zde poštolky od roku 2007 každým rokem hnízdí, i když se již dávno nejedná o stejný pár. Poštolky také nehnízdí po celou dobu na stejném místě v lodžii. Do rekonstrukce v roce 2016 hnízdily v koutě na zemi za skříňkou.  Od roku 2018 preferují pro hnízdění bedýnku na policích u dveří. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že po rekonstrukci již nemají k dispozici vletovou mezeru pod zábradlím.

Jak tomu bude v budoucnosti, ukáže čas.

Aktualizováno 29/02/2020 22:22