Jak pomoci nalezenému poštolčímu mláděti?

Ve většině případů je nejlépe nedělat nic. Nejlépe je nechat ho na místě, obzvláště v případě, že nebylo nijak zraněno. Je-li na silnici apod., postačuje odvrátit akutní nebezpečí, poponést je do keřů, na vyvýšené místo, na větev… Rozhodně není správné takové ptáče kamkoli odnášet! Taková „pomoc“ podstatně sníží jeho naději na úspěšné další přežití! Ptáče, o němž se domníváme, že je opuštěné, bychom neměli bez předchozí konzultace převážet ani do záchranné stanice.  Mladé poštolky v nich patří k nejčastěji přijímaným ptákům a přitom v nich končí mnohdy zcela zbytečně.

Jak a kdy tedy poštolčím mláďatům pomoci?

  • Je-li ptáče promoklé a prochladlé, zraněno (např. napadenou kočkou), kontaktovat nejbližší záchrannou stanici (seznam dostupný na http://www.zvirevnouzi.cz/)
  • Je-li nezraněno, pak ho podle stáří odhadnutelného dle typických znaků buďto vrátit zpět do hnízda (v případě poštolčat, pokud jsou ještě ochmýřená) nebo, pokud jsou už opeřená a skončila na zemi po prvním nepodařeném leteckém pokusu, nechat být či vysadit na bezpečné vyvýšené místo v blízkosti nálezu. Nikam je neodnášet ne proto, že by se ptačí mláďata neměla brát do rukou (ptačím rodičům lidský pach na mláděti nevadí – ptáci se při poznávání mláďat čichem neřídí), ale prostě proto, že ho tím vzdálíme od rodičů.
  • Je-li mládě zapadlé v místech, ze kterého se samo nedostane (světlíky, komíny, jímky, sudy, bazény, větrací otvory…), zamotané ve sítě proti holubům, mohou s jeho vyproštěním pomoci pracovníci nejbližší záchranné stanice, odchytová služba, sokolníci nebo hasiči. Vyproštěné mládě (pokud není poraněné nebo totálně vysílené) by mělo být opět vypuštěno na střechu domu, balkon nebo terasu.

 

Více k pomoci poštolkám např. v článku Co a jak s mladými poštolkami na stránkách záchranné stanice pro divoká a exotická zvířata z Prahy – Libně.

Aktualizováno 29/02/2020 22:22