Owls vs kestrels II

V díle prvém jsme zmínili soužití poštolek se sovami páleným. Dnes je na řadě slíbený příběh s puštíky. Podařilo se jej zachytit na online sledovaném hnízdě poštolek na vodárenské věži ve Scheveningen v Holandsku. 8. července navštívili hnído dva puštíci a zvědavě si prohlíželi poštolčata. Ta měla velké štěstí, že nezvaní návštěvníci byli zřejmě mladí ptáci nebo že nebyli hladoví, takže všechna poštolčata přečkala návštěvu ve zdraví. Videoklip je dostupný zde.

Pokračovat ve čtení „Owls vs kestrels II“

Hnízdění online

Když jsme se začínali poohlížet po přímých přenosech hnízdění jiných poštolek než těch „našich“, narazili jsme na zpráva upozorňující na úskalí s nimi spojená na stránkách České společnosti ornitologické: On-line přenosy z hnízd – ano či ne?.  Zprávu by si měl přečíst každý, kdo online přenos do džungle internetu vypouští. Jak jsme s potěšením zjistili, přečetli si ho možná i v Jedovnicích. Na tamní případ se zveřejněním přenosu hnízdění čápů, které skončilo v roce 2012 fiaskem, protože sledovatelé netušili, na co se vlastně dívají, totiž zmíněná zpráva ČSO jmenovitě upozorňovala s odkazem na související novinový článekPokračovat ve čtení „Hnízdění online“

Ještě lasička

Pokud jsme posledně zmínili příběh mláděte lasičky v poštolčí budce, existují také doklady zájmu dospělých lasiček o poštolčí hnízda. V letošní sezóně byla takováto událost zaznamenána v Yorkshire Dales ve Velké Británii. Stalo se to v době, kdy samička poštolky hnízdící v kamenné stodole v Hubberholme v The Dales 5. dubna snesla první vejce a napadla ji lasička, zajímající se o ně.

Souboj samice poštolky s lasičkou. kterému přihlížela jako divák i kavka, najdete na třech videozáznamech, které publikoval Carnyx Wild:

Kestrel 2015 Weasel Attack Part-1 from Carnyx Wild on Vimeo. Pokračovat ve čtení „Ještě lasička“

Poštolky a lasička

Poštolčí rodiče dokáží donést na hnízdo občas i něco onačejšího než hraboše nebo ještěrku. Nedávno obletěla FB zpráva Josefa Kalenského o mláděti lasičky, které byvši přineseno zaživa jako potrava na hnízdo, přežilo čtyři dny mezi šesti mláďaty poštolky obecné v budce u ZŠ v Lánově. Když je povyrostlá mláďata začala napadat, zachránilo si život skokem z budky a bylo adoptováno lidmi…

Tamním poštolčatům i malé lasičce se údajně daří dobře.

foto Josef Kalenský

Související články: Ještě lasička

Drama ve věži Rosenheimské

Dramaticky se letos vyvíjí situace v německém Rosenheimu. Ve věži tamního kostela se nejprve objevili sokoli a poté i poštolky, které zde hnízdily loni i předloni. Samička poštolčí zde snesla 23. dubna první letošní vejce. Ale i sokolí samička stále navštěvovala hnízdo. 25. dubna pak došlo k nevyhnutelnému. Obě samičky setkaly a také utkaly. Podrobnosti najdete ve fotoreportáži Eier-krimi (PDF).  Jak to celé dopadne je ostře sledováno webovou kamerou. Uvidíme, zatím se zdá, že poštolčí pár bude úspěšnější a hnízdní dutinu si zabere.

Sameček z rosenheimského poštolčího páru je podobně jako ten letošní u nás velmi mladý (2015/04/01).

Pokračovat ve čtení „Drama ve věži Rosenheimské“