Owls vs kestrels I

Bude řeč o sovách, symbolech to moudrosti. Vzpomeňme tedy na úvod výrok jednoho rovněž moudrého medvěda:  „… if anyone knows anything about anything, it’s Owl who knows something about something..“ pravil kdysi Medvídek Pú čili Winnie-the-Pooh.

Bude řeč o sovách, především však o jejich vztazích s poštolkami. Konkurují si v boji o potravu. Konkurují si v boji o získání nejlepšího hnízda. Postupně se sžívají s druhem homo sapiens – v dobrém  tam, kde jim my lidé nebo naše sídla nabízíme prostor pro hnízdění, ve zlém, tam, kde doplácejí na nástrahy lidské civilizace. Zmíníme zde dva druhy sov o kterých můžeme směle prohlásit, že jsou tím, čím se zdají být: Sovu pálenou. která s oblibou hnízdí ve věžích kostelů a  na půdách stodol  (odtud její anglické jméno barn owl) puštíka obecného, jehož hnízdo se může rovněž vyskytnout v lidských stavbách. Pokračovat ve čtení „Owls vs kestrels I“