Baby bird or baby dinosaur?

O tom, co dělat, když jsme našli ptačí mládě opakovaně informuje nás nepoučitelné člověky řada zdrojů (viz. vybrané odkazy dole na této stránce).

Vracíme se k tomuto tématu, i když tomu roční zrovna neodpovídá roční doba, proto, že jsme narazili na instrukivní přírodní komiks / plakát Rosemary Mosco. Je na něm výstižně ilustrován rozhodovací proces a řešení, co dělat, když najdeme mládě pěvce vypadlé z hnízda. Základní pravidla platí i pro nezpěvavé dravce, jakými jsou poštolky:

  • Je-li ptáče zraněno, kontaktovat nejbližší záchrannou stanici (seznam dostupný na http://www.zvirevnouzi.cz/)
  • Je-li nezraněno, pak ho podle stáří odhadnutelného dle typických znaků buďto vrátit zpět do hnízda (v případě poštolčat, pokud jsou ještě ochmýřená) nebo nechat být či vysadit na bezpečné vyvýšené místo v blízkosti nálezu. Nikam je neodnášet ne proto, že by se ptačí mláďata neměla brát do rukou (ptačím rodičům lidský pach na mláděti nevadí – ptáci se při poznávání mláďat čichem neřídí), ale prostě proto, že ho tím vzdálíme od rodičů.

Nález mláděte dromaeosaura v našich zeměpisných podmínkách není zřejmě pravděpodobný (dosavadní nálezy pocházejí ze severní Ameriky), můžete však narazit na jiného malého údajně vyhynulého terapoda. V takovém případě je rozhodně vhodné řídit se pokyny na plakátu. Pokud nález přežijete, bylo dobré rovněž o něm informovat nejen policii ČR, ale i příslušnou agenturu na ochranu životního prostředí. S určením druhu asi nejlépe obrátit se na České paleontologické fórum.

babybird-2

Převzato ze stránek Bird and Moon – Přírodní komiksy Rosemary Mosco: http://birdandmoon.com, na nichž je veselá i vážná verze komiksového plakátu dostupná ke stažení.

A propos ke vztahu ptáků a dinosaurů viz http://xkcz.cz/1211-ptaci-a-dinosauri/ nebo podrobně http://pan-aves.blogspot.cz/.

Odkazy  k pomoci ptákům: