Líhnutí, den čtvrtý

Časně nad ránem, ještě zašera se vylíhlo šesté, letos poslední poštolče. Jeho příchod na svět signalizovalo vyhození skořápky samičkou ve 4:35. O deset minut později, ve 4:45, se už samo poprvé objevilo pod chrující se samičkou v záběru kamery.

Líhnutí trvalo necelých 67 a půl hodiny. Ve dvou z předchozích sezón se šesti poštolčaty líhnutí trvalo 69 hodin v roce 2010 a 89 hodin 40 minut v roce 2014. V prvním případě nejmenší poštolče nepřežilo, ve druhém ano. Vliv na to neměl zřejmě časový rozdíl mezi prvním a posledním poštolčetem, ale množství potravy. Loňský rok byl vskutku rokem „myším“a můžeme jen přát letošním poštolčatům, aby ten letošní byl taky takový.

Sameček předává samičce myše. Nahnídě je už všech šest poštolčat. (2015/05/21)

Pokračovat ve čtení „Líhnutí, den čtvrtý“

Líhnutí, den druhý

Tak se u nás vylíhla další dvě poštolčata (čtvrté a páté tohotoroční; celkový počet od r. 2007 dosáhl čtyřiceti). Obě se vylíhla pod přímým dohledem kamer. Letošní čtverka v 5:45, pětka v 13:14. Samička jim oběma pomohla zbavit se skořápky, vyhodila ji a přitom se nadzvedla, takže bylo vidět zcela čerstvé, mokré a růžové poštolčátko.

Pokračovat ve čtení „Líhnutí, den druhý“

Líhnutí.

První letošní poštolče se vylíhlo 18. května ráno asi o den dříve, než jsme čekali. Podíl na tomto předstihu má zřejmě jak samička, která začala sedět už mezi čtvrtým a pátým vejcem ze šesti, tak sameček, který se ukázal býti nesmírně svědomitým v sezení. Vejce nebyla téměř po celou dobu sezení ponechán jen tak…

První poštolče se poprvé objevilo v záběru kamer, když samička pod sebou vejce urovnávala v 9:16. V 9:48 ji pak vystřídal sameček, takže poštolče bylo lze spatřit v plné jeho kráse. V 11:15 se samička rozhodla, že by to chtělo myše na krmení a doletí si pro něho. Obratem se vrací, takže je jasné, že ho vzala ze „spíže“. Ale, i když ho začne porcovat, tak nekrmí a po chvíli myše odloží do kouta. Pak se k němu ještě vrátí v 11:46, ale i když to vypadá, že začne krmit, tak pípající poštolče zřejmě žádné sousto nedostalo. Ve 12:07 sameček při střídání na hnízdě myše odloženého v koutě odnáší. Pokračovat ve čtení „Líhnutí.“

V očekávání

Poštolky v naší lodžii už 26. den pečlivě sedí na vejcích, které se i sameček přes své mládí a nezkušenost naučil bravurně zasednout. Střídá spolehlivě samičku a občas se zřejmě hlásí o sezení jen tak, aby se samička mohla prolétnout, a hlavně, aby sám mohl na vejcích posedět. Kromě toho, že jí nosí proviant na hnízdo, mají zřejmě ještě někde poblíž společnou spíž, jejíž místo se nám zatím nepodařilo přesně identifikovat.

Oba na vejcích provádějí úkony potřebné pro zdárný vývoj zárodků. Otáčejí se na nich, obracejí je tak a po zasednutí s nimi klechtají do stran. Období intenzivního zahřívaní, odborně nazývané inkubace se přitom pomalu chýlí ke konci. Pokračovat ve čtení „V očekávání“