Zásobování demoliční čety

Poté co se „naše“ poštolčata, tedy ta čtyři starší, rozlétala po naší lodžii, změnila se v něco, co bychom mohli nazvat demoliční četou. Převracejí květináče, v nichž již naštěstí delší dobu nejsou žádné živé rostliny a bojují se vším, co najdou a co se dá trochu rozhýbat. Množství energie, které do této činnosti a leteckého treninku vkládají, vyžaduje dostatečný přísun energie. Pokračovat ve čtení „Zásobování demoliční čety“

Vejce noční

Podle předběžných propočtů ho „naše“ poštolka měla snést někdy po po půlnoci. Poprvé se třetí letošní objevilo na záznamech kamer  ve 4:47, kdy začala s důkladnou ranní toiletou a pak se rozhodla na vejcích posedět. Pokračovat ve čtení „Vejce noční“