PL – Pruszków

Pruszków, Polsko

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” pracuje od r. 2003 na projektu na ochranu poštolek. V rámci projektu byly v r. 2009 instalovány i  budky s kamerami.  Přenos skončil v roce 2012, když poštolky budku opustily. Archiv i aktuality z pokračování projektu najdete na stránkách sdružení Bocian: Ochrona pustułki.

Aktualizováno: 06/03/2024 09:15