PL – Kozy

43 340 Kozy, Polsko

Přímý přenos z hnízdění páru poštolek obecných v budce na domě ve vsi Kozy (německy Seiffersdorf nebo Seibersdorf, vilamovsky Zajwyśdiüf) ve Slezském vojvodství.

Přenos a videoreportáže jsou dostupné na YouTube.

Aktualizováno: 07/04/2023 23:27