DK – Fredericia

Přenos z hnízdní budky pro poštolky z blíže neurčeného místa v dánské Fredericii. Dostupný na YouTube v období hnízdění.

Aktualizováno: 06/03/2024 20:08