Napadají poštolky drobné ptactvo ve svém okolí?

Drobné ptactvo na poštolčí jídelníček patří jen okrajově. Na ty se specializuje s poštolkou často zaměňovaný krahujec obecný nebo větší dravci jako jestřáb lesní nebo sokol stěhovavý.

Hlavní složku (80 až 90% ) potravy poštolek tvoří drobní hlodavci, hlavně hraboš polní. Je-li jich málo, mohou se zaměřit i na ptáky. Mezi opeřence, které se pak stávají kořistí poštolek, patří vrabci, sýkory a kosi. Vybírají také holubí mláďata z hnízd. Výjimečně se mohou zmocnit i drobného opeřence ze špatně zabezpečené klece nebo voliéry.

V případě „našich“ poštolek jsme za dobu, co je od roku 2007 sledujeme, zaregistrovali v letech chudých na hraboše daleko více jiných úlovků (ještěrky, slepýše, hmyz, žížaly) než ptáků.  Donesení ptáci jsou vetšinou ti drobnější jako zmínění vrabci nebo sýkorky. Dospělý kos  je už na poštolku poměrně velký a holuba viděli přinést jen jednou. Z exotických úlovků se tu objevily dvě andulky, jedna modrá a jedna zelená.

Do naší lodžie zalétají také drobní práci jako sýkory, brhlíci, vrabci nebo rehci.  Nikdy jsme neviděli, že by je poštolka napadla. Nejsou to pro ni konkurenti, kteří by se snažili zabrat její hnízdo jako holubi, neohrožují její mláďata, nekradou vejce jako straky… A pro to, aby je ulovila, nemá v omezeném prostoru lodžie dost místa.

Aktualizováno 27/10/2021 14:20