Jsou poštolky monogamní?

Poštolka je tak jako většina dravců monogamní – to znamená, že mají pouze jednoho partnera a zpravidla ho ani nemění. Vytvořené páry spolu zůstávají i několik let. Po vyvedení mladých spolu staří někdy v případě mírné zimy a dostatku potravy v místě hnízdění přezimují nebo se  rozletí po okolí a znovu se sejdou až na jaře.

K výměně v páru pak může dojít (kromě úhynu jednoho z partnerů) v době, kdy se jeden z páru vrátí před začátkem hnízdního období příliš pozdě. Takovou situaci sledujeme aktuálně u nás kdy samec z loňského páru na podzim 2019 odletěl, samice však zůstala a přidružil se k ní ještě před začátkem zimy jiný  samec.

U poštolek byla zaznamenána i polygynie a výjimečně i polyandrie.  Uživit více mláďata ze dvou snůšek ovšem může být nad síly jednoho samce, jak ukazuje případ dokumentovaný  např. Robert E: Fuller v roce 2016 (viz The Two Timing Kestrel). V tomto případě měl pan poštolka „manželku“ na jednom hnízdě a „milenku“ na druhém. Tu, když už nezvládal dodávat na obě hnízda dostatek potravy opustil, takže se musela o zásobování přeživších mláďat postarat sama.  V Praze Kobylisích pak vedly a možná ještě vedou poštolky (jeden samec a dvě samice) domácnost ve třech v jedné budce.  Neobvyklá situace zde nastala zřejmě i díky pravidelnému přikrmování. Události sezóny 2013 z tohoto hnízda jsou zaznamenány na stránkách Naše poštolky.

Nakolik jsou si poštolčí páry opravdu věrné lze přitom, jak jsou si pro nás lidi jednotlivé poštolky podobné, říci jen stěží. V loňském roce se nám však podařilo přistihnout díky jejich specifickým znakům při nevěře oba partnery.  Situace byla na začátku sezóny dost nepřehledná, ale i v době, když už se domácí pár zjevně ustálil, létal za „naší“ samičkou potají cizí sameček. Nenosil jí přitom žádné dárky, jen si v době „manželovy“ nepřítomnosti spolu užívali (viz Bigamie nebo jen nevěra?, Když se manžel vrací).

Aktualizováno 29/02/2020 22:18