Postolka, lidsky poštolka

Jest pták dravý, jestřábům podobný. Přebývá v Čechách, Rosii, Polsku a v ostatních zemích europejských. V lesích, nejraději v puštinách (odtud snad poštolka) aneb na starých hradech v pustých věžích se zdržuje a hnízdí (odkud snad sokol kolokolnoj, Thurmfalke slove.) Ona prý ve dne i v noci vidí a lítá, honí a žere drobné ptáky, myši, žabky též i prostřední zeměplazy a hmyzy, mouchy, červy, brouky, v letě maliny, jahody atd.; na podzim bezinky, řeřabiny. Plodiny od Boha lidu podané od záhuby prý chrání a polohy zemí očišťuje. Člověk, když jest samojediný přes poledne v lesní pustině, poštolka prý k němu přiletí, okolo něho obletuje a štěbetáním svým ho vyráží, aby se mu nestejskalo…

Pokračovat ve čtení „Postolka, lidsky poštolka“

Emancipace

Když si čtete o poštolkách, dozvíte se jako jednu ze základní informací, že sameček občas střídá samičku v sezení na vejcích v době, kdy se samička živí donesenou potravou. Dokonce se můžete dočíst, že sedí na vejcích méně pečlivě. Poštolčí povahy, stejně jako lidské jsou ovšem různé, a pokud bychom měli soudit podle samečků, kteří se u nás za deset let vystřídali, museli bychom konstatovat, že emancipace poštolčích samečků je v tomto směru více než pokročilá. I „náš“ letošní sameček sedí na vejcích neskonale rád. Občas přijde samičce jen tak nabídnout, že ji vystřídá.

Pokračovat ve čtení „Emancipace“

Ménage à trois

První duben jest od roku 1906 mezinárodním dnem ptactva. Slaví se ve výroční den podpisu  „Mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva“. Ptáků se ostatně týkala vůbec první mezinárodní úmluva s enviromentálním zaměřením, tzv. „Úmluva na ochranu ptactva pro zemědělství užitečného“, uzavřená 19. března 1902 v Paříži. Československá republika k ní přistoupila 6. 3. 1924 předpisem 205/1924 Sb.

První duben si ovšem většina lidí spojuje s aprílem. Roztomilou kachničku u příležitosti letošního apríla vypustili na stránkách sledávání hnízda poštolek v hamburském kostele sv. Michaela (http://www.falkenkamera.de/brutverlauf/). Prvního dubna se zde totiž údajně podařilo zachytit soužití samičky a dvou samečků. Pro samičku soužití nesporně výhodné. Pokračovat ve čtení „Ménage à trois“