Ještě lasička

Pokud jsme posledně zmínili příběh mláděte lasičky v poštolčí budce, existují také doklady zájmu dospělých lasiček o poštolčí hnízda. V letošní sezóně byla takováto událost zaznamenána v Yorkshire Dales ve Velké Británii. Stalo se to v době, kdy samička poštolky hnízdící v kamenné stodole v Hubberholme v The Dales 5. dubna snesla první vejce a napadla ji lasička, zajímající se o ně.

Souboj samice poštolky s lasičkou. kterému přihlížela jako divák i kavka, najdete na třech videozáznamech, které publikoval Carnyx Wild:

Kestrel 2015 Weasel Attack Part-1 from Carnyx Wild on Vimeo. Pokračovat ve čtení „Ještě lasička“

Poštolky a lasička

Poštolčí rodiče dokáží donést na hnízdo občas i něco onačejšího než hraboše nebo ještěrku. Nedávno obletěla FB zpráva Josefa Kalenského o mláděti lasičky, které byvši přineseno zaživa jako potrava na hnízdo, přežilo čtyři dny mezi šesti mláďaty poštolky obecné v budce u ZŠ v Lánově. Když je povyrostlá mláďata začala napadat, zachránilo si život skokem z budky a bylo adoptováno lidmi…

Tamním poštolčatům i malé lasičce se údajně daří dobře.

foto Josef Kalenský

Související články: Ještě lasička