CZ – Břeclavsko

Přímý přenos z hnízdění poštolky obecné v budce na blíže neurčeném místě na břeclavsku. Dění v budce, umístěné na stromě, snímají dvě kamery (interní a externí).
Jak napovídá název stránky s přenosem, Ze života kalousů, budku využívá k hnízdění kalous ušatý. Poštolky ji po nich využily jako druzí nájemníci v roce 2019.  Stránky provozuje ZO ČSOP Břeclav (viz též Ochrana ptáků). Pokračovat ve čtení „CZ – Břeclavsko“