PL – Wałbrzych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu,

Hnízdo se nachází na komíně teplárny PEC (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ) Wałbrzych o výšce 130 m. Instalace budky a přenos PEC ve spolupráci se sdružením Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Budka byla původně zamýšlena pro sokoly, nicméně v prvním roce 2017 v ní zahnízdily poštolky.

Dostaly jméno Waldi a Nowinka.

V květnu 2019 začala o hnízdo jevit zájem mladá samice sokol a sezóna skončila předčasně převezením mladých poštolek do záchranné stanice.  Zůstala zde i v následujícím roce a v sezóně 2021 si již našla samce, s nímž zde hnízdí.

Aktualizováno: 06/03/2024 09:11