DE – Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau, Německo

Přenos z hnízdění poštolky obecné v budce na blíže neurčené budově ve Freiburg im Breisgau.

Dostupný na kanále Turm Falke na YouTube.

Aktualizováno: 19/04/2022 22:54