DE – Freiburg im Breisgau

Freiburg im Breisgau, Německo

Přenos z hnízdění poštolky obecné v budce na blíže neurčené budově ve Freiburg im Breisgau.

Dostupný na kanále Turm Falke na YouTube.

Aktualizováno: 23/03/2024 09:06