CZ – Břeclavsko

Přímý přenos z hnízdění poštolky obecné v budce na blíže neurčeném místě na břeclavsku. Dění v budce, umístěné na stromě, snímají dvě kamery (interní a externí).
Jak napovídá název stránky s přenosem, Ze života kalousů, budku využívá k hnízdění kalous ušatý. Poštolky ji po nich využily jako druzí nájemníci v roce 2019.  Stránky provozuje ZO ČSOP Břeclav (viz též Ochrana ptáků).

Informace k projektu Ze života kalousů najdete rovněž na stránkách biosférické rezervace Dolní Morava, na jejímž území jsou budky pro kalouse (včetně té s kamerami) vyvěšovány (Projekt Českého svazu ochránců přírody Břeclav „Ze života kalousů“; mapa BR Dolní Morava).

Aktualizováno: 06/03/2024 06:21