Poštolka tříkrálová


O ptácích v díle Williama Shakespeara existuje řada pojednání, odhalujících, který opeřenec se skrývá za určitým dobovým názvem.  V díle velkého alžbětince potkáváme i dravce, neb sokolnictví patřilo k jeho královským a šlechtickým hrdinům a on sám se v něm dobře vyznal. Poštolka ovšem byla v hiearchii dravců až na nejnižším stupni; byla určena pro služebníky (už jsme to zmiňovali v článku Kes slaví padesátiny). A tak se s ní setkáváme jen výjimečně. Pokračovat ve čtení „Poštolka tříkrálová“

Poštolka a hraboš z kamenitého vrchu

Nakladatelství Argo letos nově vydalo knihu Richarda Adamse Daleká cesta za domovem.  Její starší vydání už přes dvacet let zaujímá čestné místo v naší knihovně. To nové nám však připomnělo, že důležitou roli v příběhu  hraje i hraboš zachráněný králiččím hrdinou Lískáčem před poštolkou:

Lískáč, který byl teď, když mohl na vlastní oči vidět, jaké budou výsledky celé práce, už v daleko lepší náladě, seděl se Stříbrákem u ústí chodby, když náhle zaznělo dupání „Jestřáb! Jestřáb!“ Pokračovat ve čtení „Poštolka a hraboš z kamenitého vrchu“