O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Lodžie ode dveří.

Kromě kamer umístěných na úrovni podlahy, sledují dění v naší poštolčí lodžii i dvě kamery v úrovni zábrablí a bidýlek. Ta mladší (AXIS M1114) je zavěšena horní polici v koutě u dveří. Zabírá prostor lodžie směrem k plastovým sušákům, které slouží poštolkám jako bidýlka. Lze na ní sledovat i co se děje na zábradlí, parapetu okna ana skříňce před ním. Poštolky kromě toho, že si oblíbily desku s květináčem kryjící nejhořejší polici s kamerou, občas (zvláště poštolčata) vlétají i přímo do police. Kamera je jedna ze dvou externích a může být v provozu po větší část zimy, pokud teploty neklesnou pod 20oC.

Pokračovat ve čtení „O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Lodžie ode dveří.“

O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Lodžie přede dveřmi (dříve).

Druhá z kamer vzájemně se pozorujících za temných nocích na sebe blikajících přede dveřmi (AXIS M1014) jeumístěna v dřevěné krabičce a spolu s ní ve spodním patře polic v koutě u dveří. Odtud sleduje prostor lodžie v úrovni podlahy. Po pravé straně má práh dveří a před ním paletu, oblébené to místo poštolčat ku slunění se. V úzkém prostoru mezi paletou a čelem skříňky se vedle stoličky s protilehlou kamerou a pod ní s oblibou ukrývají poštolky všeho věku i jiné ptactvo. Poštolkám slouží také jako jeden ze spižních úkrytů. Po levé straně je v záběru kamery zábradlí a prostor pod ním s květináči a malou stoličkou s kamerou zabírající prostor před skříňkou a hnízdem. Police, v níž je kamera AXIS M1014 umístěna, je jedním z prvních výškových met v lodžii, které dokaží poštolčata zdolat a občas se zde zastaví i poštolky dospělé, takže je lze začasté pozorovat v detailu, přičemž kryjí záběr kamery za sebou…

Pokračovat ve čtení „O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Lodžie přede dveřmi (dříve).“

O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Prostor přede dveřmi (dříve).

Prostor přede dveřmi sledují na úrovni podlahy dvě kamery. Jedna obrácená do kouta pod bidýlky, druhá do prostoru lodžie. Vzájemně na sebe zírají a za tmy svítí zelenými světýlky kontrolek. Ta první, starší (AXIS 211M), je připevněna podobně jako kamera před hnízdem sedák pod stoličky.  Původně snímala prostor před hnízdem a skříňkou, v roce 2013 byla přemístěna ke stěně skříňky u dveří. V jejím záběru jsou po levé straně dolní patra skříňky v koutě, po pravé květináče pod zábradlím. Prostor pod policemi je oblíbeným místem samičky, která o něm v předjaří uvažuje jako o možném místě k zahnízdění (další je v zadním z květináčů) a ke konci období péče o potomstvo zde v úkrytu přespává. Také poštolčata si prostor přede dvěřmi a pod skříňkou oblibují poté, co sem dorazí na první pěší průzkumné výpravě.Sama stolička s kamerou je oblíbeným místem mezipřistání při přeletu z podlahy na skříňku. Výhled kamery pak začasté zakrývá ocásek poštolky či poštolčete. Mezipřistání lze pak využít k odpočinku, toaletě či jiným aktivitám.

Pokračovat ve čtení „O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Prostor přede dveřmi (dříve).“

O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Prostor před hnízdem

Prostor před skříňkou a hnízdem sleduje kamera (AXIS 216MFD) umístěná pod štokrdlátkem pod zábradlím naproti dveřím. Díky tomu, že ji zde snadno přemisťovat, dříve vystřídala několik umístění během jedné sezóny, ale od roku 2013 je umístěna zde. Mezera pod zábradlím je vedle zábradlí samotného nejoblíbenějším místem pro přistání při příletu. Kamera tak snímá tak především předávání kořist, čekající strávníky (na začátku sezóny samičku, později poštolčata), vyjhlížející pod zábradlím, první průzkumné výpravy poštolčat i pranice všeho druhu. Pod stoličkou, kam dáváme mech, který alespoň částečně tlumí ostřik dešťové vody, se s oblibou rozvalují poštolčata. Dnem vzhůru obrácený květináč nahoře je oblíbeným cílem prvních leteckých pokusů poštolčat.

Pokračovat ve čtení „O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Prostor před hnízdem“

O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Hnízdo zepředu (dřível).

Druhá kamera směřující do prostoru hnízda (AXIS M2014-E) ho zabírá zepředu. Je umístěna na držák pod sedák stoličky u zábradlí těsně před hnízdem. Stolička je výhodným místem mezipřistánípři přeletu mezi hnízdem a zábradlím. Dutinu, kterou tvoří ochranný obal občas zkoumá hmyz a mimo hnízdní sezónu i sýkorky. Kamera je exteriérová, takže přenos může běžet i v zimních měsících. Umístění ve stoličce umožňuje její snadné operativní přemístění.

Od r. 2016 také stále cestuje: přede dveře, v roce 2017 zpět ke hnízdu, nad potenciální nové hnízdo u dveří, k rorýsovníku…

Pokračovat ve čtení „O kamerách, jak je vidíte a nevidíte: Hnízdo zepředu (dřível).“